Vraag

Op grond van artikel 17, derde lid van de Participatiewet stelt het college bij de uitvoering van de Participatiewet de identiteit van iemand vast aan de hand van een document als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder 1º tot en met 3º, van de Wet op de identificatieplicht. Wanneer iemand zich meldt bij de gemeente voor een uitkering dan dient hij/zich dus te identificeren met een geldig legitimatiebewijs. Mag de gemeenteambtenaar nu een kopie van het legitimatiebewijs maken en deze opslaan in het uitkeringsdossier?

Antwoord

Het verwerken van persoonsgegevens van een legitimatiebewijs

Bij het vaststellen van de identiteit van iemand  die een geldig legitimatiebewijs laat zien, verwerkt de gemeente persoonsgegevens. Op een legitimatiebewijs staan immers persoonsgegevens zoals de naam, BSN en een pasfoto. De bewerkingen die u kunt doen met die persoonsgegevens (het raadplegen, kopiëren, vastleggen, opslaan) worden allemaal aangemerkt als ‘verwerken’ in de zin van de Algemene verordening  gegevensbescherming (Avg). Raadplegen, kopiëren of opslaan zijn dus allemaal vormen van verwerkingen  van persoonsgegevens.

Is de verwerking legitiem?

Op grond van de AVG mogen persoonsgegevens slechts verwerkt worden voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen. Het doel van de verwerking van persoonsgegevens in deze situatie is het vaststellen van de identiteit van een belanghebbende in het kader van de uitvoering van de Participatiewet. Dat het doel gerechtvaardigd moet zijn betekent dat de verwerking van de persoonsgegevens kan worden gebaseerd op één van de rechtsgrondslagen als genoemd in artikel 6 van de Verordening. Slechts één van de grondslagen hoeft van toepassing te zijn om de verwerking te rechtvaardigen.

De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke plicht

Een van de grondslagen is dat de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke plicht. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de wettelijke plicht van werkgevers om een kopie of scan van het identiteitsbewijs  van personeel op te nemen in de loonadministratie in navolging van de Wet op de loonbelasting.

Ook bij de Participatiewet kan de gemeente niet voldoen aan de wettelijke plicht zonder persoonsgegevens te verstrekken. Dat staat in  artikel 17, derde lid van de Participatiewet. Sterker nog, artikel 17, derde lid van de Participatiewet draagt de gemeente op persoonsgegevens te verwerken om zo de identiteit van iemand vast te stellen.

Het verwerken van de persoonsgegevens zoals deze staan vermeld op het legitimatiebewijs is dus toegestaan omdat deze verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan de wettelijke verplichting uit artikel 17, derde lid van de Participatiewet. Verwerken kan dan zijn het raadplegen van een legitimatiebewijs, maar ook het maken en opslaan van een kopie van het legitimatiebewijs.

Wat zegt de Autoriteit Persoonsgegevens?

Op de website van de AP staat het volgende aangegeven over het maken van een kopie of scan van een legitimatiebewijs ‘Een organisatie mag uitsluitend een volledige kopie of scan, dat wil zeggen waarbij alle persoonsgegevens zichtbaar zijn, van iemands identiteitsbewijs maken als de organisatie daartoe wettelijk verplicht is.  Zoals aangegeven staat in artikel 17, derde lid van de Participatiewet de wettelijke plicht tot het verwerken (dus raadplegen, kopiëren, opslaan etc.) van persoonsgegevens zoals vermeld op een legitimatiebewijs.

Op de vraag of een uitkeringsinstantie een kopie van een identiteitsbewijs mag maken antwoordt de AP als volgt:

Ja, dat mag. Een uitkeringsinstantie mag een kopie van uw identiteitsbewijs maken als uw uitkering start. Bijvoorbeeld bij uw eerste bezoek aan de uitkeringsinstantie. Daarna is het niet meer noodzakelijk om uw identiteitsbewijs te kopiëren, omdat er al een kopie in uw dossier zit. Wil de uitkeringsinstantie uw identiteitsbewijs controleren? Dan kan de uitkeringsinstantie u vragen om uw identiteitsbewijs te laten zien. Maar de instantie mag uw identiteitsbewijs niet opnieuw kopiëren. Uitkeringsinstanties mogen u alleen om gegevens vragen die noodzakelijk zijn om hun wettelijke taak uit te voeren. En dus niet om extra gegevens’.

Wilt u meer inzicht in de Participatiewet?

Raadpleeg Inzicht sociaal domein. Heeft u nog geen toegang? Vraag een gratis proefabonnement aan.

Geselecteerd op basis van dit onderwerp

Deel deze pagina