0

Of misschien zeg ik het verkeerd: is resultaatgericht aanbesteden in, hoort daar resultaatgericht indiceren bij en gaan gemeenten dus – zonder nadenken – over op resultaatgericht indiceren.

Resultaatgericht aanbesteden

Het grote voordeel van resultaatgericht aanbesteden is dat een gemeente lijkt te kunnen volstaan met een vast bedrag. Niet meer ‘uurtje-factuurtje’ maar een lump-sum waar de instelling zich mee moet redden. Dat heeft voordelen voor gemeenten en je kunt er mee bezuinigen. Dus koos een aantal gemeenten voor resultaatgericht aanbesteden en in de lijn daarmee resultaatgericht indiceren; de gemeente kende het resultaat toe: een schoon en leefbaar huis. De instelling kreeg een vooraf vastgestelde zak geld en de taak met de klant af te spreken hoe het schone en leefbare huis werd gerealiseerd. Instellingen dachten nog in uren. Deelden het bedrag door het uurtarief en dat bedrag door het aantal klanten. Resultaat: een gemiddeld aantal uren per klant. En het gesprek over een schoon en leefbaar huis werd zo een mededeling: we hebben nog zoveel uren voor u.

Ontevreden klanten

Cliënten denken in uren. Zij hadden eerst 4 uur, kregen nu nog 2 uur. Zij gingen naar de rechter. Noch gemeenten, noch instellingen, konden uitleggen hoe het nu precies zat. En dus kregen de klanten gelijk. Tot aan de hoogste rechter. Beleid dat je niet uit kunt leggen kan geen goed beleid zijn!

Het onechte resultaatgericht indiceren

Maar door al dat gedoe kreeg het resultaatgericht indiceren een slechte naam. Resultaatgericht indiceren zou bedoeld zijn om te bezuinigen. Maar het echte resultaatgerichte indiceren is dat niet. Dat is gericht op het geven van elke gehandicapte burger wat hij nodig heeft zonder dat het te duur wordt. Dat is echt iets anders dan bezuinigen!
De rechter heeft inmiddels gesproken. Resultaatgericht indiceren “mist een duidelijke maatstaf”. Maatstaf betekent: norm voor de beoordeling. Dat klopt helemaal. Iedereen wil wel een schoon en leefbaar huis, maar als dat betekent dat je nog maar de helft van de uren krijgt die je kreeg, wordt dat wel heel erg ongeloofwaardig. Dat is ook geen beoordeling, maar ordinaire bezuiniging!

Het echte resultaatgerichte indiceren

Hoe ziet dan het echte resultaatgerichte indiceren er uit? Het geeft concreet aan wat er gedaan moet worden om het huis schoon en leefbaar te houden. In acties. Met de frequentie waarin. Zo iets als: wekelijks stofzuigen gang, woonkamer, trap, halletje boven en slaapkamer. Tweewekelijks verschonen bedden. Wekelijks dweilen toilet, keuken en badkamer. Enzovoort.

Voordelen

Wat zijn de voordelen? Dat als alles gedaan is de hulp kan gaan. En niet haar uren vol moet maken met activiteiten die niet onder de gemeentelijke taak vallen. Zoals de grote schoonmaak, of werken in de tuin, of andere zaken die nooit de bedoeling waren. Dat spaart geld, zonder dat iemand iets te kort komt. Ja, die grote schoonmaak, die wordt niet meer gedaan. Maar dat was nooit de bedoeling, dus dat is terecht. En de tuin hoorde er al nooit bij!

Uren vermelden

De uitspraken van de Centrale Raad worden nu geïnterpreteerd alsof je ook bij resultaatgericht indiceren uren moet gaan vermelden. Mijns inziens een onjuiste interpretatie. Uren zeggen niets. Niets over wat er wordt schoongemaakt. Het resultaat, mits goed ingevuld, zegt alles over wat er wordt schoongemaakt. Of er goed wordt schoongemaakt is in beide gevallen de verantwoordelijkheid van de instelling, waar de gemeente zich voortdurend over moet laten informeren. Omdat uren niets zeggen is het nauwelijks voorstelbaar dat de hoogste rechter, de Centrale Raad, daar het hele oordeel vanaf laat hangen.

Conclusie

Gemeenten doen er dus goed aan op een correcte manier resultaatgericht te indiceren. Dan weet iedereen waar die aan toe is. En is de hoogste rechter mijns inziens tevreden. En als dan ook de instelling nog een bedrag krijgt waar de instelling van kan blijven functioneren (zonder salarissen boven dat van een minister) en de mensen op de werkvloer fatsoenlijk kan betalen, dan is hulp bij het huishouden voor de toekomst verzekerd.

Geselecteerd op basis van dit onderwerp