0

83% van de gemeenten die meedoen aan de benchmark heeft een dedicated klantmanager. Deze klantmanager biedt persoonlijke en intensieve begeleiding, vaak gecombineerd met een brede intake. Uit de benchmarkcijfers blijkt dus dat hun begeleiding leidt tot 2% meer werkende statushouders in hun gemeente.

Meer effect met dedicated klantmanager

Het is mogelijk dat gemeenten op de langere termijn meer effecten zien van een dedicated klantmanager op de integratie van statushouders. Ook kunnen er effecten zijn op het aantal uur dat statushouders werken of op het aantal statushouders dat scholing volgt. De benchmarkorganisatie gaat dit aan de hand van de benchmarkcijfers verder onderzoeken.
Van de statushouders die werken, werkt 32% meer dan 32 uur per week. Daarnaast volgt 16% van de statushouders onderwijs, bijvoorbeeld een mbo-opleiding en 77% van hen ontvangt een bijstandsuitkering.

Om welke statushouders gaat het?

Het gaat hier om statushouders tussen de 18 en 65 jaar, die sinds 2014 een verblijfsvergunning ‘asiel’ hebben gekregen en ingeschreven zijn bij de gemeente. Dit kunnen mensen zijn die al een paar jaar in een gemeente wonen, maar ook pas een maand.
Dit bericht is eerder gepubliceerd op de website van Divosa.

Goed voorbereid op de nieuwe Wet inburgering?

Op 1 januari 2021 gaat de nieuwe Wet inburgering in. Wilt u goed voorbereid zijn? Dat kan met de module Inburgering van onze juridische kennisbank Inzicht Sociaal Domein.

Geselecteerd op basis van dit onderwerp