Vraag

Een bijstandsgerechtigde is aangesteld als mentor voor haar dochter. Dit verbaast ons: deze bijstandsgerechtigde heeft zelf een beschermingsbewindvoerder en gaat een schuldhulpverleningstraject in. Zij kan nu een mentorschapsvergoeding van 600 euro per jaar vragen. Moet zij worden gekort op haar uitkering als ze deze vergoeding ontvangt?

Antwoord

Mentorschap gaat over persoonlijke belangen, bewindvoering over financiële belangen. Ondanks haar financiële problemen kan deze bijstandsgerechtigde dus wel een goede mentor zijn. De mentorvergoeding wordt beschouwd als een vergoeding voor de onkosten die de mentor maakt. De hoogte van de vergoeding duidt ook meer op een vrijwilligersvergoeding. Gelet op artikel 31 Participatiewet is ons advies de vergoeding te beschouwen als een vergoeding die naar aard overeen komt met vergoedingen als bedoeld in artikel 31, lid 2 onder g en k van de Participatiewet. Daarom rekenen we de vergoeding van 600 euro niet tot de middelen.

Meer weten?

Heeft u meer vragen over de mentorschapsvergoeding en de Participatiewet? Of heeft u andere juridische vragen? Neem contact op met de helpdesk Inzicht sociaal domein. De kans is groot dat u al toegang heeft. Meer dan 300 gemeenten hebben al een abonnement op Inzicht Sociaal Domein. Heeft u gemeente nog geen abonnement? Vraag een gratis proefabonnement aan.

Geselecteerd op basis van dit onderwerp

Deel deze pagina