Minder mensen in Rotterdam met bijstandsuitkering

Het aantal inwoners met een bijstandsuitkering in de gemeente Rotterdam is in 2019 sterker gedaald dan in de andere drie grootste steden van Nederland.

hero afbeelding Minder mensen in Rotterdam met bijstandsuitkering
12 maart 2020

Door Redactie

Hiermee is het aantal bijstandsuitkeringen procentueel sterker gedaald dan in de andere drie grootste steden van Nederland. Met meer persoonlijke aandacht en een intensiever contact, een vriendelijkere bejegening en inzet op duurzame uitstroom wil het college naar 30.000 Rotterdammers in de bijstand in 2022. Voor dit jaar is het doel een daling van het aantal uitkeringen naar 32.000. Het college vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk Rotterdammers profiteren van de economische groei. Aan het begin van deze collegeperiode waren er bijna 38.000 Rotterdammers afhankelijk van een bijstandsuitkering.

Persoonlijke aandacht voor inwoners met bijstandsuitkering

Voor de Rotterdammers met een bijstandsuitkering is persoonlijke dienstverlening, maatwerk en vertrouwen belangrijk. Met een brede intake krijgen de Rotterdammer en de gemeente zicht op de kansen op werk en de ontwikkelmogelijkheden. Ook kijkt de gemeente beter naar wat er speelt in het leven van de Rotterdammer. Zodoende biedt de gemeente de ondersteuning die de werkzoekende nodig heeft richting werk.

Zekerheid door inkomen

Een stabiel inkomen betekent meer zekerheid en minder stress. Voor veel werkzoekenden is dit een belangrijke voorwaarde om vooruit te kunnen kijken, naar een betaalde baan. Daarom gaat de gemeente Rotterdammers met urgente financiële problemen sneller helpen. Als het mogelijk is direct op locatie bij de aanvraag. Ook is de gemeente werkzoekenden in de publiekslocaties van Werk en inkomen persoonlijk gaan helpen met het goed en volledig aanvragen van een bijstandsuitkering. Hierdoor komt het minder vaak voor dat er achteraf nog stukken ontbreken en komt de beslissing op de uitkeringsaanvraag sneller.

Samen voor Zuid

Meer dan in de rest van de stad zijn inwoners van Rotterdam Zuid afhankelijk van een bijstandsuitkering. Daarom wordt deze collegeperiode geïnvesteerd in extra en intensievere begeleiding van deze werkzoekenden. Deze aanpak begint zijn vruchten af te werpen. Steeds meer mensen op Zuid vinden betaald werk en verlaten de bijstand. Op Rotterdam Zuid is in 2019 het aantal bijstandsuitkeringen afgenomen met 617. Het aantal Rotterdammers met een bijstandsuitkering in de NPRZ-gebieden is in het totale bijstandsvolume gedaald van 40,28 procent naar 40,12 procent.

Met werkgevers en onderwijs

Werkzoekenden aan passend werk helpen kan de gemeente niet alleen. Daarom werkt de gemeente nauw samen met het werkgevers en onderwijsinstellingen. Met hen zijn bijvoorbeeld Leerwerkakkoorden voor de zorg, haven, bouw, facilitaire dienstverlening, MKB en de energietransitie ondertekend. Leerwerkakkoorden bieden mensen nieuwe baankansen, leiden mensen van werk naar werk en maakt het voor jongeren mogelijk om meteen na hun opleiding door te stromen naar werk.
Daarnaast gaat de gemeente het aantal plaatsingen van werkzoekenden bij hun opdrachtnemers via social return vergroten. Met de campagne ‘De 100 van Sander’ roept de bekende Rotterdammer Sander de Kramer en de gemeente werkgevers met een sociaal hart op om mensen die extra hulp nodig hebben een kans te geven en aan een baan te helpen. Zo zorgt Rotterdam voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt en profiteren werkzoekenden van de economische groei.
Dit bericht is eerder geplaatst op de website van de gemeente Rotterdam.
Dat kan met onze juridische kennisbank Inzicht Sociaal Domein

Anderen bekeken ook