0

Op 2 november lanceert Nibud een nieuw geldplan voor huishoudens met kinderen. Dat geldplan ondersteunt gezinnen en hulpverleners zodat kinderen optimaal kunnen deelnemen aan de samenleving. De geldplannen sluiten naadloos aan op rekentool Berekenuwrecht.
Nibud biedt via Startpunt Geldzaken online geldplannen aan. De geldplannen zijn ontwikkeld om huishoudens stap voor stap en op de door hen gewenste tijd en plaats, te helpen om de eigen geldzaken in balans te krijgen en te houden. De geldplannen ondersteunen huishoudens en hun hulpverleners met concrete actieplannen voor uiteenlopende situaties. Als men geld te kort komt, als men geld over wil houden of als men een buffer wil opbouwen. Inmiddels zijn ruim 125 gemeenten aangesloten bij Startpunt Geldzaken, waaronder de vier grote steden. 

Geldplan Rondkomen met kinderen

Voor kinderen zijn vele regelingen beschikbaar. Zoveel, dat ouders vaak de weg kwijt raken. Het Geldplan ‘Rondkomen met kinderen’ wijst ouders en hun hulpverleners naar de voor hen relevante regelingen. Daarnaast biedt het geldplan ondersteuning om de mentale weerbaarheid te vergroten. Daar waar nodig wordt in het geldplan doorverwezen naar professionele hulp. 

Koppeling met BerekenUwRecht, inclusief lokale kindregelingen

In de geldplannen wordt verwezen naar BerekenUwRecht. BerekenUwRecht is een online tool waarmee uw inwoners gemakkelijk en snel berekenen op welke toeslagen en regelingen zij recht hebben. Dus ook voor welke kindregelingen zij in aanmerking komen. BerekenUwRecht biedt inzicht in de mogelijkheden tot aanvulling van inkomen op basis van landelijke regelingen én, als uw gemeente ook bij BerekenUwRecht lokaal is aangesloten, ook van lokale regelingen. Een goede verwijzing naar uw lokale regelingen is van groot belang voor al uw inwoners, maar met name voor huishoudens met kinderen. Juist omdat kindregelingen per gemeente zo verschillen. De lokale invulling door BerekenUwRecht kan daarin voorzien. Inmiddels zijn meer dan 120 gemeenten aangesloten op het lokale gedeelte van BerekenUwRecht.

Startpunt Geldzaken en Bereken uw recht in de strijd tegen armoede

BerekenUwRecht en Startpunt Geldzaken versterken elkaar in de strijd tegen armoede. Zij bieden gezamenlijk een krachtig online platform voor inwoners en hun hulpverleners. Dat past in het beleid gericht op preventie en ondersteunt een ketengerichte aanpak, waarbij de burger zelf, zijn eigen netwerk, vrijwilligers en professionals worden voorzien van effectieve online ondersteuning.

Geselecteerd op basis van dit onderwerp