0

Aandacht voor privacy

De afgelopen jaren is de aandacht voor privacy en bescherming van persoonsgegevens in het sociaal domein enorm gegroeid. Dit komt enerzijds door de aankomende wijziging in regelgeving met de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze verordening bevat strengere eisen en hogere boetes wanneer de bescherming van persoonsgegevens niet goed op orde is. Anderzijds is de hoeveelheid persoonsgegevens en de behoefte aan gegevensdeling bij de gemeenten door de decentralisaties begin 2015 alleen maar toegenomen.

Problemen en oplossingen

In dit magazine leest u tegen welke problemen verschillende partijen in het sociaal domein aanlopen op het gebied van privacy en welke mogelijke oplossingen daarvoor zijn. Zo komt onder meer het spanningsveld tussen integrale besluitvorming en bescherming van persoonsgegevens aan bod. Ook leest u in dit magazine over de vraag of het delen van privacygevoelige informatie bij aanbestedingen nu wel noodzakelijk is. Privacy jurist Corrie Ebbers pleit in dit magazine voor een ‘persoonsgegevensrijbewijs’, een privacybewijs voor alle professionals die beroepshalve met persoonsgegevens werken.

Geselecteerd op basis van dit onderwerp