0

Privacy-rechten

Burgers gaan ervan uit dat u, als medewerker bij een gemeente of maatschappelijke organisatie, zorgvuldig met hun gegevens omgaat. Dat er goed is nagedacht over hoe u omgaat met persoonsgegevens. En over hoe u deze gegevens verwerkt en beschermd, maar wel zo dat burgers deze eenvoudig kunnen opvragen en inzien. En ook onjuiste of onwenselijke informatie kunnen corrigeren. Nieuw is dat burgers vanaf 2019 ook kunnen vragen hun gegevens te laten verwijderen of door te sturen naar een andere organisatie.

Gevolgen voor uw werkwijze

Dat het recht van consumenten toeneemt, daar heeft niemand iets op tegen. De bedoeling is goed, maar de vraag is wat dit voor gevolgen heeft voor u als medewerker bij een gemeente of maatschappelijke organisatie. Wat zijn de gevolgen voor uw werkwijze en dienstverlening?

Aantoonbare afspraken

Als u persoonsgegevens verwerkt, krijgt uw organisatie meer verplichtingen. De nadruk ligt, meer dan nu, op het aantonen dat u zich aan de wet houdt. Op dit moment volstaat een werkwijze waarin u als hulp- en dienstverlener mondeling afspraken maakt, gewoon in een gesprek. Mondelinge afspraken zijn rechtsgeldig, maar niet aantoonbaar. Daar brengt de AVG binnenkort verandering in, want u moet dan alle beslissingen vastleggen. De bewijslast van het bestaan van gemaakte afspraken ligt dus bij de gemeente. Wat verandert er nog meer voor u?

Goedkeuring

Vraagt u aan uw klant toestemming voordat u zijn of haar gegevens vastlegt? Dan bent u al goed op weg. De AVG verwacht namelijk dat u kunt aantonen dat uw klant daadwerkelijk toestemming heeft verleend. Ook moet het voor uw klant net zo makkelijk zijn om deze toestemming weer in te trekken. Het bijhouden van het verkrijgen en intrekken van toestemming vergt extra inspanning, maar u ontkomt er niet aan, het moet ergens worden vastgelegd.

Wissen van gegevens

Hetzelfde geldt voor het nieuwe recht van vergetelheid. Dat houdt in dat uw klant u kan vragen om zijn of haar persoonsgegevens te laten verwijderen uit de administratie. Krijgt u hiermee te maken, dan bent u verplicht om deze data te wissen. Uiteraard wijst u uw klant op de consequenties, want mogelijk vervalt daarmee zijn of haar recht op een bepaalde voorziening of dienst. De keuze ligt in dit geval bij de klant.

Gegevens delen

Nieuw is ook de gegevensdeling of dataportabiliteit. Dit houdt in dat u uw klant zijn of haar gegevens overhandigt en de klant deze vervolgens kan doorgeven aan een andere organisatie. Dit komt voor als een klant zich bijvoorbeeld wil uitschrijven bij de ene hulpverlener en zich wil inschrijven bij een andere. Een klant kan zelfs eisen dat u persoonsgegevens direct doorstuurt aan de nieuwe dienstverlener, als dit (technisch) mogelijk is. Als u dit weigert, dan kan de klant bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht indienen over de manier waarop u met zijn of haar gegevens omgaat. De Autoriteit Persoonsgegevens is dan verplicht deze klacht te behandelen en u een passende (geld)boete op te leggen.

Lust of last?

De nieuwe privacyregels geven burgers wettelijk meer mogelijkheden om de regie te houden over hun eigen persoonsgegevens. Of dit in de praktijk veel oplevert, zal de toekomst uitwijzen. Op dit moment levert het veel extra werk op voor u en uw organisatie. Als u werkt met persoonsgegevens, dan ontkomt u er niet aan om zowel uw werkwijze als de registratiesystemen waarmee u werkt, tegen het licht te houden. Daarnaast is uw werkgever verplicht een privacy-training te verzorgen voor u en uw collega’s. De AVG is geen wassen neus dus!

Gratis second opinion op uw privacybeleid

De expertise van Stimulansz ligt in het slim omgaan met informatie en informatiebeveiliging. Wij geven praktische adviezen om samen met u de privacygevoelige informatie in uw organisatie aan te pakken. Heeft uw organisatie al een privacybeleid geformuleerd? Bent u benieuwd of wij nog praktische tips voor u hebben? Neem dan contact met ons op voor een gratis kort advies over uw beleid.

Behoefte aan een second opinion op uw privacybeleid?

Geselecteerd op basis van dit onderwerp