0

Fraude alertheid

In veel gemeenten is de afgelopen jaren aandacht geweest voor het ontwikkelen van fraude alertheid. Een goed ding, want herkennen van signalen van fraude is een bijzondere vaardigheid. Handhavers hebben hun kennis daarover overgedragen aan consulenten W&I.

Sociale alertheid

Het is nu tijd om op een soortgelijke manier sociale alertheid te versterken bij de medewerkers van W&I.
Sociale alertheid is een term waarmee we willen duidelijk maken dat er soms signalen zijn dat er iets aan de hand is met een persoon, waardoor we even voorbij de strikte wettelijke kaders moeten kijken.

Uitkering wordt geweigerd

Consulenten en handhavers, hebben steeds met mensen te maken die heel vaak ook op andere plekken in het sociaal domein bekend zijn. Soms gaat het om mensen die zorg-mijdend zijn, mensen die met veel moeite in de hulpverlening een nieuwe start willen maken met huisvesting, psychische hulpverlening, het oplossen van schulden, enzovoort. Een nieuwe start die bijna altijd begint met een uitkering.
Als die uitkering op formele of procedurele gronden wordt geweigerd, kan de hulpverlening opnieuw beginnen. De ontwikkeling van de zelfredzaamheid van de ‘burger’ komt zo op achterstand. In veel van deze gevallen komt het tot een bezwaarprocedure.

Bezwaarprocedures voorkomen

Door het ontwikkelen van sociale alertheid bij juridisch medewerkers, handhavers en consulenten inkomen kunnen bezwaarprocedures worden voorkomen. Nog beter nieuws: het leidt tot lagere kosten voor de overheid omdat de hulpverlening niet gelijk op achterstand staat. Een veel voorkomende situatie waarbij sociale alertheid duidelijk iets kan opleveren is een huisuitzetting. Wie bij een huurschuld geen uitkering krijgt, wordt dakloos. De huisuitzetting zelf kost rond de € 6000 tot € 8000. Begeleid wonen na een huisuitzetting kost € 50.000. Dat is 4-6 jaar uitkering. Zie ook de effectencalculator.

Alles eerst op een rijtje

Dus even kijken wat er aan de hand is met deze klant! Neem vooral contact op met het sociaal team als je denkt dat er iets aan de hand is. Meestal is het sociaal team op de hoogte. Na een advies vanuit het sociaal team kan je beslissing wel eens anders uitpakken.

Geselecteerd op basis van dit onderwerp