Stimulansz top bar
Kennis & advies over werk en inkomen, welzijn en gezondheid
Onderdelen
U bent hier: Home / Nieuws

Nieuws


Voor iedereen die in zijn gemeente eenzaamheid wil aanpakken, is er nu de handreiking Lokale aanpak van eenzaamheid. Een handig instrument dat inzicht geeft in de problematiek van eenzaamheid, nut en noodzaak van samenwerking, een stappenplan en tips om lokale samenwerking tot een succes te maken.


Amsterdammers die langdurig een laag inkomen en een in verhouding hoge huur hebben, krijgen vanaf 1 augustus van dit jaar korting op hun maandelijkse huur. De gemeente betaalt deze korting tot 2019. Afgesproken is dat daarna de woningcorporaties de lasten van de korting op de huur dragen. Ook wordt het makkelijker gemaakt voor mensen in een relatief grote en dure woning om een wat kleinere en beter betaalbare woning te vinden.


Gemeenten hebben sinds de decentralisaties van 2015 meer verantwoordelijkheden gekregen binnen het sociaal domein, onder andere op het gebied van jeugdhulp en de Wmo 2015. Van sociaal werkers en gemeenten wordt verwacht dat zij inzetten op een integrale samenwerking die de verschillende domeinen overstijgt


Stimulansz ondersteunt gemeenten bij de uitvoering en realisering van het VN-Verdrag voor de rechten van personen met een handicap. Onze adviseur Wim Peters publiceert regelmatig over het VN-Verdrag. Wij bundelden zijn 6 meest populaire publicaties.


Deze publicatie beschrijft de arbeidsmarktpositie van werkende en werkloze laagopgeleiden. Ook komt aan bod welke beroepsrichtingen de beste kansen bieden op werk.


De Kinderombudsman heeft zich in de eerste vijf jaren van zijn bestaan ontwikkeld tot een volwaardig toezichthouder op de naleving van kinderrechten in Nederland. Dit blijkt uit de evaluatie van de Wet kinderombudsman, uitgevoerd door de Universiteit Leiden.


Het juli nummer van Sprank is uit. Met daarin onder andere:

  • Vergoedt de Wmo dit nu wel of niet? De helpdesk geeft antwoord.
  • Jan Albert Waal, algemeen directeur Juridisch Loket: ‘ Goede voorlichting maakt mensen minder onzeker’


Utrecht verbetert de daklozenopvang door samenhang in zorg en opvang en een duidelijke ingang te bieden. Er komt een voorziening met daarin een inloop, hulpverlening en zorg, activering en eerste noodopvang. Hier kunnen mensen zich melden voor hulp en onderdak.


Op basis van de signalen daarover uit de praktijk concludeert MEE NL dat mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB) onnodig lang kampen met schuldenproblematiek doordat ze niet worden herkend door hulpverleners en bij schuldhulpverleningstrajecten vroegtijdig uitvallen.


Het project ‘Samen Verder’, dat zich richt op een betere samenwerking tussen gemeenten en bewindvoerders zodat cliënten met een fincanciële hulpvraag beter geholpen worden, heeft een mijlpaal bereikt.  Op donderdag 8 juni 2017 werd in Hilversum het convenant voor een betere samenwerking gepresenteerd. Staatssecretaris Klijnsma van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nam het document in ontvangst.


In deze vlog hoort u hoe u met behulp van de nieuwe methodiek van de omgekeerde toets tot een oplossing komt die jongeren écht verder helpt.


Vragen van de helpdesk
Bij de helpdesks van Stimulansz komen maandelijks honderden vragen binnen van beleidsinhoudelijke of juridische aard. Deze keer beantwoorden teammanager Evelien Meester en adviseur Wim Peters van Stimulansz vragen over het VN-verdrag en de Participatiewet.


Utrecht: Vanochtend overhandigde Pieter-Jan de Jongh van Stimulansz het eerste exemplaar van Doe de omgekeerde toets en help jongeren echt! aan Mirjam Sterk. Sterk is directeur van MEE NL en schreef het voorwoord voor deze publicatie. Dit tweede casusboekje in de serie over de omgekeerde toets gaat over jongeren in de leeftijd van 16 tot 27 jaar met meervoudige problemen. Lees het persbericht


Het aantal uitvaarten dat door gemeenten is verzorgd in 2016, ligt op hetzelfde niveau als in 2015. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek dat werd gehouden onder 249 van de 388 gemeenten. Dit onderzoek is uitgevoerd door de Christelijke Hogeschool Ede en Stimulansz.


Vanaf 22 juni kunnen gemeenten en kennisorganisaties projectideeën indienen voor onderzoeken die gaan over werk en inkomen in de gemeentelijke uitvoeringspraktijk. Bij veel gemeenten leeft de vraag wat werkt voor wie en waarom? Het programma Vakkundig aan het werk stimuleert onderzoek naar concrete antwoorden op deze vragen.


Bij het op weg helpen van jongeren zonder startkwalificatie naar werk en scholing, ervaren gemeenten dikwijls knelpunten. Een deel van deze knelpunten en oplossingsrichtingen komen aan bod in de nieuwe handreiking Ondersteuning jongeren bij leren en werken.

 
Technologische ontwikkelingen gaan sneller dan wij kunnen bijbenen en dringen door in alle facetten van het dagelijks leven. Wat betekent dat voor mens en maatschappij? Wat zijn de kansen en mogelijkheden, wat zijn de risico’s? Zijn wij klaar voor de toekomst? De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) maakte drie mini-documentaires om te laten zien dat de toekomst al begonnen is.


Op 15 juni verschijnt er een nieuw casusboekje in de serie over de omgekeerde toets.
Dit tweede casusboekje gaat over één specifieke doelgroep: jongeren van 16 tot 27 jaar. We laten u in 10 casussen zien hoe jongeren door te strikte wet- en regelgeving van de regen in de drup terechtkomen. En hoe u met behulp van de methodiek van de omgekeerde toets tot een oplossing komt die hen écht verder helpt. Het boekje wordt gelanceerd op het Divosa Voorjaarscongres op 15 juni in Maastricht.


Fietsen kan mensen helpen om volwaardig mee te draaien in de samenleving. Het biedt mensen toegang tot bijvoorbeeld werkgelegenheid. Dat stelt Morgan Geile in haar masteronderzoek dat ze samen met het Dutch Research Institute for Transitions (DRIFT) uitvoerde.


Zelfredzaam zijn is niet voor iedereen even makkelijk en een Buurtcirkel helpt om mensen in de wijk met elkaar te verbinden. In Ridderkerk bestaat sinds kort een Buurtcirkel specifiek voor ouderen. Het is een initiatief van zorgorganisatie Aafje ondersteund door Pameijer, die het van oorsprong Engelse programma naar Nederland bracht.