Stimulansz top bar
Kennis & advies over werk en inkomen, welzijn en gezondheid
Onderdelen
U bent hier: Home / Nieuws

Nieuws


Stimulansz en MEE NL hebben samen een nieuw trainingsaanbod ontwikkeld voor professionals gericht op mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) én schulden. Het trainingsaanbod is getest bij vijf gemeentelijke organisaties en is vanaf nu landelijk beschikbaar voor alle gemeentelijke organisaties die werken met mensen met een LVB en financiële problemen.


De overheid moet een realistischer beeld krijgen van de zelfredzaamheid van de burger. Dat is er nu niet, vindt de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR). "Er bestaat een behoorlijk verschil tussen wat van de burgers wordt verwacht en wat zij daadwerkelijk kunnen doen", staat in het rapport Weten is nog geen doen.


Voor een integrale benadering van gezondheid is goede samenhang tussen het sociale en medische domein cruciaal. Hoe realiseer je die verbinding tussen sociaal domein, wijkverpleegkundigen en de eerstelijnszorg (huisarts, paramedici en farmacie)?


Dagbesteding is er voor mensen met allerlei beperkingen en allerlei leeftijden, al dan niet met dementie. Wij selecteerden voor u 5 inspirerende voorbeelden uit het rapport ‘Dagbesteding in ontwikkeling’.


De integrale wijkaanpak rond kwetsbare gezinnen biedt kansen, maar kan beter. Dit blijkt uit onderzoek naar wijkteams en kwetsbare gezinnen door de vijf samenwerkende inspecties van het Toezicht Sociaal Domein/Samenwerkend Toezicht Jeugd.


Welke blogs zijn in het 1e kwartaal van 2017 het meest gelezen door bezoekers van de Stimulansz website? Wat vonden onze lezers belangrijk? U leest het in de top 10 van best gelezen blogs.


De regio Midden-West Utrecht start vanaf 1 mei een pilot met een nieuwe vorm van het vervoeren van mensen met acute psychiatrische problemen. Er wordt gebruik gemaakt van auto’s van de GGZ Vervoersdienst, waarin een patiënt samen met één of twee begeleiders achterin plaats neemt.


Gemeenten hebben de regie bij de zorg voor kwetsbare jongeren. Zij hebben de kans om hier iets aan te doen en te zorgen voor doorlopende ondersteuning. Maar hoe doe je dat? Welke stappen kun je hierbij als gemeente zetten? Er is nu een praktisch stappenplan voor gemeenten beschikbaar.


Iedereen die het wettelijk minimumloon (WML) verdient krijgt in de toekomst hetzelfde vaste bedrag per uur. Dat staat in een wetsvoorstel van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het voorstel is onlangs aangeboden voor internetconsultatie.


Loopt u bij de hulpverlening voor jongeren tot 27 jaar wel eens tegen de kaders van de wet op? Bijvoorbeeld omdat een jongere 18 jaar wordt en de hulpverlening stopt, of omdat wettelijke kaders tegenstrijdig aan elkaar zijn? Dan is Stimulansz op zoek naar uw verhaal. Stimulansz is namelijk op zoek naar een aantal casussen voor het vervolg van het Casusboekje omgekeerde toets.


In 2015 startte de gemeente Zaanstad met de pilot ‘budget maatwerkondersteuning’, bedoeld voor mensen die in armoede dreigen te raken of kortdurende ondersteuning nodig hebben. Het Verwey-Jonker Instituut en Slim Beleid evalueerden de werking van de pilot. Wat is het effect van het maatwerkbudget en onder welke voorwaarden werkt het?


Jantine Kriens krijgt boekje over De omgekeerde toets overhandigd.


Stimulansz organiseert op 27 maart de training Voorliggende voorzieningen in Utrecht. Voor mensen zonder werk is de bijstand het laatste waarop ze een beroep kunnen doen. Eerst kijkt de gemeente of er voorliggende voorzieningen zijn. Dit zijn andere bronnen van inkomsten zoals een WW- of WIA uitkering, toeslagen of verzekeringen. De mogelijkheden van voorliggende voorzieningen veranderen regelmatig.


Eind februari kreeg de Nationale ombudsman Reinier van Zutphen het boekje De omgekeerde toets uit handen van Mr. Evelien Meester. Van Zutphen: “De overheid moet maatwerk kunnen bieden. Dit is vooral belangrijk als de letterlijke interpretatie van systemen en wetten niet aansluiten bij concrete situaties van burgers.


Op donderdag 11 mei 2017 vindt de Dag van het Sociale Domein ‘samenwerken aan een nieuwe sociale infrastructuur' plaats in Utrecht. 'Samenwerken' is een werkwoord, dat gaat niet vanzelf. Tijdens dit congres gaat u dan ook aan de slag met samenwerken.


Gezocht: adviseur bedrijfsvoering (32-40 uur). Ben jij de ervaren adviseur die het kwaliteitsdenken in het gemeentelijke sociaal domein vorm kan geven?

 

Het aantal mensen dat onder bewind wordt geplaatst neemt jaarlijks toe. De  uitstroom van beschermingsbewind daarentegen is zeer marginaal. Dit levert voor de gemeenten een aanzienlijke en langdurige kostenpost. Het Rijksbudget voor bijzondere bijstand en minimagelden  dekt de gemeentelijke uitgaven niet volledig. De werkelijke kosten van de gemeenten zijn 1,5 tot 2 keer hoger dan de Rijksbijdrage.

Stimulansz en MEE NL hebben gezamenlijk een subsidie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gekregen. Met de subsidie – gericht op het tegengaan van armoede- en schuldenproblematiek – gaan zij een trainingsaanbod ontwikkelen voor professionals gericht op mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) én schulden.