Stimulansz top bar
Kennis & advies over werk en inkomen, welzijn en gezondheid
Onderdelen
U bent hier: Home / Nieuws / Top 10 blogs 1e kwartaal 2017

Top 10 blogs 1e kwartaal 2017

blog in letters
Welke blogs zijn in het 1e kwartaal van 2017 het meest gelezen door bezoekers van de Stimulansz website? Wat vonden onze lezers belangrijk? U leest het in de top 10 van best gelezen blogs.

De banenafspraak met spoed naar de intensive care
Het leek zo’n goed idee. Een inclusieve arbeidsmarkt waar alle mensen met een arbeidsbeperking bij reguliere werkgevers aan het werk zouden gaan. Geen aparte (WSW)- regeling meer en geen aparte werkplaatsen meer voor deze doelgroep Waarom spreekt Aart van der Gaag, landelijk aanjager van de banenafspraak, dan toch zijn zorgen uit en zegt hij dat de schwung eruit is?

Bijstand als gouden kooi – deel 1
Op 8 februari hebben wij het casusboekje ‘Mogelijk maken wat nodig is met de omgekeerde toets’ uitgereikt aan staatssecretaris Klijnsma. Geweldig natuurlijk dat de staatssecretaris enthousiast is over onze onorthodoxe manier van kijken naar wet- en regelgeving! Maar is dit nu een eufemisme voor ‘u vraagt, wij draaien’? Zeker niet! Soms kan het doel van de wet juist gehaald worden door geen bijstand toe te kennen.

Wijkt de Centrale Raad van Beroep af van de vaste lijn met betrekking tot het vaststellen van draagkracht?
Er is onduidelijkheid ontstaan bij verschillende gemeenten over de uitspraak van 14 februari 2017, ECLI:NL:CRVB:2017:501. Hierin oordeelt de Raad dat het netto inkomen, ook al ligt hier beslag op, het uitgangspunt is bij de vaststelling van de draagkracht in het kader van bijzondere bijstandsverlening.

Scheiding Wmo 2015 en Wlz gaan er anders uitzien
Het was goed geregeld. Na jarenlange problemen over de vraag wie een rolstoel zou moeten verstrekken - de AWBZ of de Wmo - is in de Wmo 2015 een simpele regel opgenomen: als iemand recht heeft op de Wlz, als iemand een indicatie heeft of deze met grote waarschijnlijkheid zou kunnen krijgen en geen aanvraag wil indienen, hoeft de gemeente op basis van de Wmo 2015 geen voorziening te verstrekken. Een strakke lijn: je valt onder de Wmo 2015 of onder de Wlz. Een beetje Wmo 2015 en een beetje Wlz zit er niet meer in.

Het coöperatief afschaffen van werkloosheid
Johan Cruijff was een wereldberoemd voetballer.  Dat is hij kunnen worden mede dankzij mij, omdat ik niet ben gaan voetballen. Niet dat ik enig talent had voor het voetballen, maar als ik en veel anderen ook waren gaan voetballen, had ik of mogelijk iemand anders Cruijff voor de voeten gelopen.

Bijstand als gouden kooi – deel 2
Eerder schreef ik een blog met als titel ‘bijstand als gouden kooi’. Zelden heb ik zoveel reacties ontvangen op een blog als op deze. Waarom? Iedereen maakt zich enorme zorgen over moeder!

6 voorbeelden van boete bij gezamenlijke huishouding
In artikel 2a Boetebesluit socialezekerheidswetten staat sinds 1 januari 2017 als criterium voor het aannemen van opzet: ‘het verzwijgen van de gezinssamenstelling, de inkomsten van de gezinsleden of het bezit van vermogen of goederen van waarde.’ Strookt dit met de opvatting van de Centrale Raad over ‘opzet’ in de Fraudewet?

7 voorbeelden van grove schuld bij bestuurlijke boete

Bij het opleggen van een bestuurlijke boete moet de mate van verwijtbaarheid worden beoordeeld. En dat is behoorlijk lastig! Dit zijn begrippen uit het strafrecht, die we nu in het bestuursrecht moeten toepassen. Daar moeten we nog de nodige ervaring mee opdoen. Om u te helpen geven we hier een overzicht van 7 voorbeelden waarin grove schuld volgens de Centrale Raad van Beroep  (CRvB) is aangetoond.
 
Participatiewet, bestaat de melding nog wel?
In artikel 44 lid 1 Participatiewet (PW) is bepaald dat de bijstand wordt toegekend vanaf de dag van melding, tenzij op die dag nog geen recht op bijstand bestaat. Het  2e lid bepaalt dat van een melding sprake is  als de naam, adres en woonplaats van de betrokkene zijn geregistreerd en deze in staat is gesteld een aanvraag in te dienen bij het UWV. Het indienen van een aanvraag begint dus altijd met een melding.

Participatiewet ook open voor personen met groot vermogen
Per 1 april 2016 is de wet vrijlating lijfrenteopbouw in werking. Deze wet wijzigt onder meer de Participatiewet. Wie de nieuwe regeling goed weet uit te nutten kan een groot vermogen vrijspelen, dat kan oplopen tot € 250.000 (bij een gezin het dubbelen).