Stimulansz top bar
Kennis & advies over werk en inkomen, welzijn en gezondheid
Onderdelen
U bent hier: Home / Nieuws / Utrecht verbetert de daklozenopvang

Utrecht verbetert de daklozenopvang


Utrecht verbetert de daklozenopvang door samenhang in zorg en opvang en een duidelijke ingang te bieden. Er komt een voorziening met daarin een inloop, hulpverlening en zorg, activering en eerste noodopvang. Hier kunnen mensen zich melden voor hulp en onderdak. Daarnaast wordt nachtopvang in Utrecht geleidelijk omgevormd naar een combinatie van dag- en nachtopvang en komen er kleinschalige opvanglocaties in wijken en regiogemeenten. De gemeente wil verschillende vormen van opvang en begeleiding bieden en daarmee beter aansluiten bij wat mensen nodig hebben. Het college van B&W heeft hier op 4 juli mee ingestemd.

Wethouder Kees Diepeveen, ‘Dakloosheid willen we om te beginnen zoveel mogelijk voorkomen. Als iemand toch dakloos is en opvang nodig heeft, bieden we snel de juiste hulp: laagdrempelig, dichtbij, op maat, en vanaf het begin gericht op herstel. Want een goede, veilige plek om te wonen is een voorwaarde voor meedoen in de samenleving.’ Dat is de kern van de visie “Toekomst van de daklozenopvang” die tot stand is gekomen in samenwerking met (ex) daklozen, belangenorganisaties, hulpverleners en instellingen in de stad in Utrecht.

Nieuwe inloopvoorziening
De nieuwe inloopvoorziening past niet op de locatie van de huidige inloop in de Catharijnesteeg. Daarom wordt gezocht naar een nieuwe geschikte locatie. De gemeente verkent, met partners, locaties in of nabij de binnenstad die een maatschappelijke bestemming hebben en die nu al voor zorg en opvang worden gebruikt. Het streven is om eind 2018 een nieuwe locatie te hebben gevonden. Oude voorzieningen worden pas stopgezet als er een nieuwe voorziening voor in de plaats is gekomen. Op die manier blijft er voor iedereen in de stad een goede plek.

Het Stadsteam Herstel
Het Stadsteam Herstel is sinds begin dit jaar actief in Utrecht. In de nieuwe inloopvoorziening vormt het team de spil in de hulpverlening. In het team zitten professionals van verschillende organisaties die betrokken zijn bij de begeleiding van daklozen. Zij zoeken actief contact met dakloze mensen op straat of op andere plekken, helpen bij het organiseren van praktische zaken en leiden hen naar de juiste hulp en ondersteuning, op basis van wat nodig is per persoon.

Bron: gemeente Utrecht