Wilt u de volledige Omgekeerde Modelverordening lezen?

Kernwaarden: Gewicht (* ** of ***):
Diensten en producten van de gemeente zijn kwalitatief goed en passend bij de behoefte van de inwoner. ***
De gemeente handelt professioneel en neemt de inwoner serieus. ***
De gemeente werkt efficiënt en doelgericht. ***
De gemeente stemt de hulp af op de inwoner. **

 

[Jeugdwet, Wmo, Gemeentewet]

11.1 Kwaliteit

 1. Alle diensten en producten die de gemeente in het kader van deze verordening aanbiedt moeten van goede kwaliteit zijn.
 2. De diensten en producten:
  1. passen bij de behoefte van de inwoner;
  2. zijn veilig, geschikt en bruikbaar voor de inwoner;
  3. voldoen aan normen en eisen die door de beroepsgroep of in het vakgebied algemeen zijn aanvaard;
  4. respecteren de rechten van de inwoner;
  5. worden afgestemd op andere diensten of producten die aan de inwoner worden geleverd;
  6. worden geleverd volgens een bepaalde opzet die op tijd aan de inwoner wordt meegedeeld.
 3. De gemeente stelt beleidsregels vast waarin de kwaliteitseisen worden uitgewerkt.

11.2 Inkoop en aanbesteding

 1. De gemeente zorgt ervoor dat de kwaliteit van de diensten en producten in het kader van deze verordening een belangrijke rol speelt bij de inkoop en de aanbesteding.
 2. Bij inkoop en aanbesteding verwacht de gemeente van leveranciers dat zij:
  1. diensten en producten leveren tegen de door hen berekende kostprijs, zonder dat de kwaliteit en de levering in gevaar komen; en
  2. als zij personeel hebben, dat zij zich houden aan de regels van het arbeidsrecht.
 3. De leverancier moet aantonen dat bij de kostprijs rekening is gehouden met:
  1. het soort dienst of product;
  2. de omvang van het diensten- of productenpakket dat wordt geleverd;
  3. de arbeidsvoorwaarden van het personeel volgens de cao die van toepassing is;
  4. een redelijke toeslag voor overheadkosten;
  5. personeelskosten die niet direct met de dienstverlening te maken hebben, zoals kosten voor bijscholing, ziekte en verlof van personeel;
  6. kosten als gevolg van verplichtingen voor leveranciers, zoals rapportage- en administratieve verplichtingen;
  7. het jaarlijks aanpassen van de kostprijs in verband met stijging van de kosten.

Heeft u interesse in de Omgekeerde Modelverordening op maat voor uw gemeente?

Neem nu contact op met

Evelien Meester

Evelien is Teammanager Juridische Facilitering en Vakbekwaamheid en specialist op het terrein van de Participatiewet.

Annemieke Wildenburg

Annemieke is onze specialist in publieksinformatie. Zij maakt ingewikkelde onderwerpen uit het sociaal domein voor iedereen begrijpelijk.

Wilt u de volledige Omgekeerde Modelverordening lezen?