0
Boek De Participatiewet, een grondrechtenperspectief

Diverse toonaangevende auteurs becommentariëren de regelgeving uit de Participatiewet vanuit een grondrechtelijk perspectief. Hiermee bieden ze professionals handvatten voor een mensenrechtenbestendige uitvoering van de bijstand. Onder hen mr. Evelien Meester van Stimulansz.
Een deel van het boek gaat over de implementatie van grondrechten in de Participatiewet. Evelien Meester heeft stilgestaan bij de waarborging van grondrechten in de toepassing van de wet. Zij ontwikkelde daarvoor een methodiek genaamd ‘de omgekeerde toets’, die inmiddels genoegzaam bekend is in het gemeentelijk domein. In het artikel wordt geïllustreerd dat het leveren van maatwerk zeker niet hetzelfde is als afwijken van de wet. Maatwerk is zelfs noodzakelijk om de wet goed uit te voeren. De vier stappen van de omgekeerde toets worden besproken en uitgewerkt aan de hand van een voorbeeld.
Wilt u zelf kennismaken met de omgekeerde toets? Meld u dan aan voor de Workshop de omgekeerde toets.

Geselecteerd op basis van dit onderwerp