0

Vraag

De aanvragen Tozo die wij tot nu toe hebben ontvangen zijn voor een groot deel niet ondertekend. Bij deze aanvragen is wel aangevinkt dat de aanvrager verklaard alles naar waarheid te hebben ingevuld. Alleen de aanvragen die via Digid zijn binnengekomen zijn ondertekend. Is het nu noodzakelijk om alsnog van al die mensen een handtekening te verkrijgen of is het vinkje voldoende?

Antwoord

De Tozo is gebaseerd op de Participatiewet en het Bbz. De voorwaarden die daar gelden, gelden hier ook, tenzij daar expliciet van afgeweken wordt. Dat betekent dat een aanvraag ondertekend moet zijn. In geval van een echtpaar of daarmee gelijkgestelden door beiden. Iemand met een partner kan niet als alleenstaande aanvragen, dan is de aanvraag niet correct. De partner moet dus ook tekenen voor de aanvraag.

Disclaimer:
Deze vraag is recent gesteld aan de Helpdesk Inzicht Sociaal Domein van Stimulansz. Het antwoord is gegeven met de kennis en inzichten van 28 april 2020. Met de huidige, snelle ontwikkelingen kan Stimulansz niet garanderen dat dit antwoord op een latere datum nog volledig juist is. We passen het antwoord aan als dat nodig is. Voor meer actuele informatie rond corona en het sociaal domein verwijzen we u naar Inzicht Sociaal Domein.

Geselecteerd op basis van dit onderwerp