0

Integraal samenwerken

Bij de decentralisaties in het sociaal domein kregen gemeenten de opdracht mee om meer samenhang aan te brengen in de hulp, ondersteuning en begeleiding voor kwetsbare burgers en gezinnen. Dit vanuit de wetenschap dat problemen vaak weer andere problemen veroorzaken en in stand houden. De ketting van problemen kun je alleen oplossen door aandacht te hebben voor de verschillende aspecten en samenhang aan te brengen in de oplossing. Hiervoor is een goede samenwerking en afstemming tussen professionals en burgers noodzakelijk. Dit blijkt makkelijker gezegd dan gedaan. Binnen het jeugddomein worstelen veel professionals in de praktijk met samenwerking. Kinderen en jongeren kunnen daar nadelen van ondervinden.

Inhoud magazine

In het online magazine ‘Integraal samenwerken voor de jeugd’ leest u tegen welke problemen professionals in de praktijk kunnen aanlopen en hoe de samenwerking kan worden verbeterd.
De Kinderombudsman van Rotterdam stelt in dit magazine dat samenwerking begint bij de kinderen en ouders en betoogt dat het betrekken van ouders en kinderen bij belangrijke beslissingen bijdraagt aan een betere hulpverlening. Verder pleiten Caroline van de Wetering en Mariëlle Bahlmann voor het koppelen van gespecialiseerde schuldhulpverleners – met kennis van het kinderbeschermingssysteem – aan gezinnen waar armoede- en schuldenproblematiek een rol speelt. Evelien Meester zoomt in op jongeren in de bijstand en adviseert hoe werk & inkomen kan bijdragen aan integraal werken voor jongeren. Ook leest u over de ontdekkingsreis die de gemeente Almere momenteel aflegt bij de uitvoering van integraal jeugdbeleid in de praktijk. Dit en meer passeert de revue in het gratis online magazine.
Dit magazine is een uitgave van Sociaalweb en is mede tot stand gekomen in samenwerking met Stimulansz.
Bekijk hier het magazine.

Geselecteerd op basis van dit onderwerp