0

Belang van klare taal

Klare taal is belangrijk waar het gaat om toegankelijkheid van het recht en het contact met de samenleving. Ouderwets en onbegrijpelijk taalgebruik creëert een onnodige kloof tussen de rechter en de burgers voor wie hij rechtspreekt. Rechters moeten daarom helder formuleren, hun uitspraken moeten daardoor duidelijk zijn. Dat geldt ook voor het taalgebruik van de hoogste rechter.

Helder  Recht

Het project ‘Helder Recht’ bestaat onder meer uit workshops voor raadsheren en medewerkers van het wetenschappelijk bureau, presentaties en taaltips. Binnen het project is door een van de raadsheren een interne herschrijfwedstrijd van de tekst van de standaardoverweging van artikel 81 RO uitgeroepen.

Artikel 80a en 81 Wet RO

Een groot aantal uitspraken van de Hoge Raad wordt afgedaan met een verkorte motivering. Het gaat dan om de afdoening van zaken door toepassing van artikel 80a van de Wet RO en artikel 81 Wet RO. Kern van de afdoening van zaken met toepassing van artikel 80a Wet RO is het systeem van ‘selectie aan de poort’. Dit betekent dat de Hoge Raad cassatieberoepen al snel na binnenkomst niet-ontvankelijk verklaart als de klachten evident niet tot cassatie kunnen leiden of als een partij evident onvoldoende belang heeft bij haar cassatieberoep. De Hoge Raad past het instrument van artikel 81 Wet RO toe als het cassatieberoep ongegrond is en geen juridisch belangrijke nieuwe vragen oproept.

Jury

Een jury onder voorzitterschap van president Maarten Feteris en verder bestaande uit een raadsheer uit elke kamer en een externe taaltrainer, heeft de inzendingen bekeken en beoordeeld. De winnende tekst is vervolgens verder onder de loep genomen door de jury en omgevormd tot een nieuwe modeltekst. Daarna heeft de jury ook de tekst van de afdoening van zaken met artikel 80a Wet RO bekeken en omgezet in begrijpelijke(r) taal. De teksten zijn, na een consultatieronde binnen alle kamers van de Hoge Raad, onlangs vastgesteld en worden vanaf nu dan ook gebruikt. Ook de informatieve teksten op de website zijn aangepast.

Meer aandacht voor klare taal

De Hoge Raad streeft ernaar in al zijn uitspraken meer aandacht te hebben voor klare taal. Een belangrijk deel van de uitspraken van de Hoge Raad dient immers (ook) als leidraad voor de beslissing van andere zaken. Als die uitspraken niet duidelijk zijn, vervullen zij die functie niet naar behoren. De Hoge Raad vermijdt inmiddels Latijnse uitdrukkingen en er wordt minder plechtig en ambtelijk taalgebruik gehanteerd. Maar het gaat niet alleen om taal. Het gaat ook om zins- en tekststructuur. Ook daar is aandacht voor. Er wordt meer gewerkt met kopjes, met een in- of uitleiding en/of een samenvatting. De eerste resultaten daarvan zijn al zichtbaar. Zo beginnen de uitspraken van de Hoge Raad in de klimaatzaak Urgenda en in het liquidatieproces Passage met een samenvatting. De Hoge Raad hoopt dat met het project ‘Helder Recht’ de teksten van de uitspraken van de Hoge Raad meer en meer voor een groter publiek toegankelijk en begrijpelijk zijn.

Wilt u samen met collega’s in Klare Taal leren rapporteren?

Geselecteerd op basis van dit onderwerp