Strategisch, juridisch en financieel advies voor gemeenten

Het effect voorop

In ons advies staat steeds het effect centraal in het brede sociaal domein. Welke kansen wilt u benutten en welke knelpunten wilt u oplossen? En hoe maakt u beleidsmatig en organisatorisch de omslag naar integraal werken binnen uw organisatie? De oplossingen die we aandragen gaan verder dan het toepassen van wet- en regelgeving. We kijken samen met u naar het beoogde doel voor uw gemeentelijke organisatie, voor uw klanten en, in samenhang daarmee, voor de samenleving als geheel, Dat bepaalt voor u en voor de ons de mate van succes.

Stimulansz vertaalt uw ambities naar een concreet plan van aanpak. We zetten onze brede kennis en ervaring én onze praktische tools graag in om voor u het gewenste effect te bereiken.

Onze adviseurs hebben de kennis, ervaring én de instrumenten die naadloos aansluiten bij uw dagelijkse praktijk.

Neem nu contact op met

Frank Angenent

Frank is adjunct-directeur en teammanager met een brede scope op het sociaal domein.

Evelien Meester

Evelien is Teammanager Juridische Facilitering en Vakbekwaamheid en specialist op het terrein van de Participatiewet.

José Hendriksen

José Hendriksen is sinds 2015 directeur van Stimulansz. Daarvoor werkte ze als algemeen directeur bij FNV Bondgenoten.

Frans Kuiper

Frans is als adviseur een echte allrounder die zijn kennis en ervaring inzet om gemeenten te helpen bij de transformatie naar integrale dienstverlening.