Stimulansz top bar
Kennis & advies over werk en inkomen, welzijn en gezondheid
Onderdelen
U bent hier: Home / Over ons

Over ons

Stimulansz is uw kennis- en adviespartner in het sociaal domein. Onze roots liggen in de sociale zekerheid. Maar nu is Stimulansz een breed georiënteerde innovatieve dienstverlener op de terreinen van werk en inkomen, welzijn en gezondheid. We delen onze kennis graag met andere spelers uit het maatschappelijk veld en zoeken met hen continu de verbinding. Stimulansz adviseert, informeert en biedt aansluitend ook praktische oplossingen zoals tools voor bedrijfsvoering, digitale informatieproducten of apps.

We helpen onze opdrachtgevers bij het uitvoeren van hun publieke taken, zodat zij op hun beurt de best denkbare dienstverlening kunnen bieden aan burgers en cliënten. Daar doen we het voor.

Raad van Toezicht
Stimulansz is een stichting zonder winstoogmerk. De bestuurder/directeur van Stimulansz wordt gecontroleerd door de Raad van Toezicht. In de Raad van Toezicht is ons volledige werkveld vertegenwoordigd.

Werken bij
Stimulansz is een ervaren organisatie met een uitgebreid netwerk binnen het sociaal domein. Ons werkveld is altijd in beweging. Bij Stimulansz werken betekent dat je je iedere dag inzet voor de publieke zaak. We geven voorlichting aan gemeenten, zodat zij met goed beleid het beste kunnen betekenen voor hun klanten. En we verzorgen goede voorlichting voor de burger, zodat zij als klant weten wat ze mogen verwachten.

Vacatures
Is er nu geen vacature die aansluit op jouw wensen en profiel, maar wil je wel graag werken bij Stimulansz? Stuur ons dan een open sollicitatie via marjolijn.vanrijn@stimulanz.nl of katja.wahle@stimulansz.nl.

Opdrachtgevers

Ministeries
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Ministerie van Veiligheid en Justitie

Overige
Lokale overheden
Onderwijsinstellingen
Provincies
Welzijnsinstellingen
Zorginstellingen
Cliëntenraden
Sociaal juridische dienstverleners
Vakbonden
ESF/EU

Samenwerkingspartners
Alliantie Gezondheidsvaardigheden, Cedris, Divosa (vereniging van managers van sociale diensten), Instituut GAK, Juridisch Loket, Landelijk Contact Gemeentelijk Welzijnbeleid (LCGW), Landelijke Vereniging Onderwijsadviseurs (LVO), Sociaal Werk Nederland, MOVISIE, Nederlands Jeugd instituut (NJI), Nibud, RadarAdvies, SGBO/BMC, Stichting Locus, VNG en VDP (Vereniging Directeuren Publieksdiensten).

Team

Contact

Postadres
Postbus 2758
3500 GT Utrecht

E-mail
info@stimulansz.nl

Telefoon
030 – 298 28 00

Financiële gegevens

Bankgegevens
Rabobank tnv Stichting Stimulansz Utrecht
NL03RABO0118 2816 07

Kamer van Koophandel: 27194311
Btw-nummer: NL809451463.B01

Prijzen en btw-tarieven
Stimulansz is een btw-plichtige organisatie.
Alle prijzen op deze website zijn vermeld zonder btw, tenzij anders vermeld.

Adviesuren, diensten en producten kennen een btw percentage van 21%. Boeken, brochures en tijdschriften kennen een btw percentage van 6%.

Algemene voorwaarden

Stimulansz staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Midden Nederland onder nummer 27194311. Hierbij horen onze algemene leveringsvoorwaarden. Deze voorwaarden zijn in principe leidend en bindend. Alleen in overleg kan schriftelijk van deze voorwaarden worden afgeweken. Een exemplaar van de voorwaarden kunt u ook bij ons opvragen.