0

Wat doen jullie?

Sité heeft vrijwel alleen sociale huurwoningen, vooral in Doetinchem. Wij willen dat huurders goed en betaalbaar kunnen wonen. We zetten ons extra in voor mensen die zorg of begeleiding nodig hebben.”

Hoe verloopt het contact met huurders?

“De kern is om niet vanuit ons kantoor oplossingen te bedenken, ook niet voor mensen uit kwetsbare groepen. We gaan steeds meer in gesprek met huurders, om zo goed mogelijk aan te sluiten bij hun belangen en wensen. Want wij wonen er niet, zij wel. Dat is mensen professioneel benaderen.”

Hoe brengen jullie dit in de praktijk?

“Door anders te werken. Soms is individueel maatwerk nodig. Zo wilden twee mensen met een verstandelijke en lichamelijke handicap graag samenwonen. Dat werd mogelijk door een aanbouw aan een bestaande woning. Verder zijn pilots handig, omdat we daarin van alles kunnen proberen. Bijvoorbeeld voor dak- en thuislozen. We willen hen op weg helpen om weer zelfstandig te wonen en hebben daarvoor een aantal nieuwe woonconcepten ontwikkeld. Zoals de springplankwoning waarin drie à vier dak- en thuislozen voor maximaal zes maanden een kamer huren en woonbegeleiding, een reintegratieplan en een uitkering krijgen. Hierbij werken we samen met Iriszorg en Laborijn, de uitvoerder van de Participatiewet in de streek. Alle partijen zijn van de normale
regels afgeweken.”

Hoe reageren mensen op jullie aanpak?

“Ik word er blij van dat bewoners zeggen dat we veel zichtbaarder zijn geworden. Sommigen kunnen niet geloven dat we echt willen weten hoe ze willen wonen. Recent moesten in een buurt sterk verouderde woningen worden aangepakt. Vroeger beslisten wij en konden mensen eigenlijk alleen kiezen tussen een groene of rode deur. Nu zijn we eerst per straat met de huurders gaan praten. In de ene straat verkoos een ruime meerderheid sloop, in de andere straat renovatie. We hebben deze verschillende wensen overgenomen.”

Wat betekent dit voor de eigen organisatie?

“Dat je regelt dat iedereen binnen de organisatie meedoet om antwoorden te vinden op vragen van klanten. Gebruik je gezond verstand en ga niet voor elke uitzondering beleid maken. Deze andere manier van denken is best lastig. We zijn hiermee sinds een aantal jaren bezig, maar het kan nog beter.”

Heb je tips voor gemeenten op basis van jullie ervaringen?

“Pak zaken aan die voor mensen belangrijk zijn en zet institutionele belangen opzij. Als je uitstraalt dat je vertrouwen in mensen hebt, bereik je sneller iets.”

Maatwerk leveren als woningcorporatie?

Geselecteerd op basis van dit onderwerp