Paul Norp: ‘Rechters doen veel praktische uitspraken over Wmo’

Paul Norp behandelt tijdens de Actualiteitendagen Wmo diverse gerechtelijke uitspraken over de toepassing van de Wmo waarmee gemeenten in de praktijk direct iets kunnen.

hero afbeelding Paul Norp: ‘Rechters doen veel praktische uitspraken over Wmo’
19 september 2019

Hoe kunnen inwoners goede ondersteuning in het kader van Wmo krijgen, terwijl tegelijkertijd de uitvoering van deze wet betaalbaar blijft? Om deze vraag steeds zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden, is het zaak om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen in wet- en regelgeving en jurisprudentie.
Hierover praat Paul medewerkers van gemeenten jaarlijks bij tijdens de Actualiteitendagen Wmo. Dit najaar is er een nieuwe ronde van bijeenkomsten. Paul is een zeer ervaren jurist en Wmo-specialist bij Stimulansz. “Ik ga in op de ontwikkelingen bij voor gemeenten belangrijke thema’s als de handhaving van de Wmo, het persoonsgebonden budget en de gevolgen van de invoering van het abonnementstarief.”

Jaarjournaal en verdieping

De Actualiteitendagen Wmo worden gehouden op verschillende plaatsen in het land. In oktober zijn er drie middagbijeenkomsten. “Deze middagen zijn eigenlijk snelkookpansessies”, zegt Paul. “Je krijgt als deelnemer in een notendop een overzicht van wat er het afgelopen jaar is gebeurd. Na dit jaarjournaal over de Wmo ben je weer helemaal bij.”
Wie meer verdieping zoekt, kan in november terecht bij een van de vier dagbijeenkomsten. Zij zijn bedoeld voor mensen die hun Wmo-kennis willen bijspijkeren. Het uitvoeringsproces staat bij deze bijeenkomsten centraal. Paul licht toe: “Het gaat echt om opfriscursussen, uiteraard ook met het oog op de actualiteit. Bij het belichten van de ontwikkelingen ga ik vrij uitgebreid in op wat er is veranderd vergeleken met eerdere ontwikkelingen en oude jurisprudentie.”

Uitspraken met praktische gevolgen

De rechters hebben volgens Paul het afgelopen jaar veel praktische uitspraken gedaan. “Hiermee kunnen gemeenten direct iets. Ik behandel interessante uitspraken over onder meer de hulphond en de rol van de toezichthouder.”
Paul besteedt in zowel de middag- als de dagbijeenkomsten de nodige aandacht aan de wijzigingen in de Wet langdurige zorg (Wlz) die eraan komen. “Veel aanpassingen in deze wet zijn van belang voor de Wmo, zoals nieuwe regels voor hulpmiddelen en deeltijdopname. Ik vertelt hoe de verhouding tussen beide wetten verandert. Bij een Wlz-indicatie is de hoofdregel dat de gemeente Wmo-ondersteuning kan weigeren. Uit recente gerechtelijke uitspraken blijkt dat hieraan toch haken en ogen zitten. Daarom de waarschuwing: denk goed na alvorens van deze bevoegdheid gebruik te maken.”

Meer duidelijkheid over huishoudelijke hulp

De indicatiestelling voor huishoudelijke hulp komt uiteraard ook voorbij. “De hoogste rechter heeft op dit terrein echt enkele belangrijke noten gekraakt”, zegt Paul. “Het stond al vast dat gemeenten de oude beleidsregels uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten kunnen gebruiken voor de indicatiestelling voor huishoudelijke hulp. De rechter heeft nu uitgesproken dat ook andere indicatieregels mogelijk zijn, die voor gemeenten mogelijk goedkoper kunnen uitvallen. Voorwaarde is wel dat de normering in die nieuwe regels op een objectieve manier wordt onderbouwd, dus zonder dat belanghebbende partijen erbij betrokken zijn.”
Een heet hangijzer is verder de invoering van het abonnementstarief voor huishoudelijke hulp. Dit bestaat in de praktijk al en wordt met ingang van 2020 ook formeel wettelijk geregeld, vertelt Paul. “Het gaat volgend jaar om een vast bedrag van 19 euro per maand, ook al is er bijvoorbeeld wekelijks vijf uur huishoudelijke hulp nodig. Het probleem is dat hierdoor mensen die het goed zelf zouden kunnen betalen, worden geprikkeld om hulp via de gemeente aan te vragen. Ik benadruk dat dit voor elke gemeente een extra stimulans moet zijn om bij de indicatiestelling heel goed te kijken naar wat mensen mankeren en fysiek nog wel zelf kunnen. Goed onderzoek bij de toegangspoort is van essentieel belang voor de betaalbaarheid van de Wmo.”

Aanmelden voor een bijeenkomst

U kunt zich nog aanmelden voor een van de Actualiteitendagen Wmo.
De middagbijeenkomsten worden gehouden op 1, 8 en 29 oktober en de dagbijeenkomsten op 5, 12, 19 en 28 november.
Voorafgaand aan een bijeenkomst ontvangt u een digitale reader met een overzicht van de te behandelen uitspraken, inclusief links naar de vindplaatsen van de uitspraken en naar andere interessante informatie.
 
Daarnaast is het mogelijk om bij Stimulansz een opleiding tot Wmo consulent te volgen.
 

Anderen bekeken ook