0

Het Platform Schuldhulpverlening is ontstaan vanuit de wens om met gemeenten en betrokken organisaties ideeën en actualiteiten te bespreken en de gevolgen voor de praktijk op een rij te zetten. De organisatie is in handen van het Nibud en Stimulansz. Het Platform is een creatieve denktank met aandacht voor beleidsmatige en organisatorische aspecten van de schuldhulpverlening en vroegsignalering, maar ook voor praktische instrumenten en oplossingen voor uitvoering. We vroegen Mieke Robben naar haar ervaringen.

Mieke Robben praktijkverhaal Platform Schuldhulpverlening

Wat was voor de gemeente Delft de aanleiding om aansluiting te zoeken bij het Platform?

Mieke: ‘Toen ik 2 jaar geleden bij de gemeente Delft kwam werken, bestond de inschrijving voor het platform al. Omdat ik me bezig ging houden met onder andere schuldhulpverlening ben ik vanaf februari 2017 naar de bijeenkomsten gegaan, vooral om kennis op te doen en te delen.’

Hoe geeft de expertgroep invulling aan de behoefte van de gemeente op dit terrein?

‘In het platform worden nieuwe ontwikkelingen besproken, maar ook initiatieven van anderen belicht en allerlei andere onderwerpen die de schuldhulpverlening raken. Zo wordt onze kennis verbreed en doen we ideeën op over hoe we onze eigen schuldhulpverlening kunnen versterken.’

Wat is (tot nu toe) het resultaat voor de gemeente Delft?

‘Wat het mij oplevert, is vooral veel inhoudelijke informatie over het hoe en wat binnen de schuldhulpverlening, de ‘hot items’ en de onderwerpen waar we in Delft nog meer op kunnen ontwikkelen. Door de combinatie van die verschillende onderwerpen krijg ik een breder beeld. Dat gebruik ik ook in bijvoorbeeld onze nieuwe beleidsnota schuldhulpverlening.’

Waaraan heeft de gemeente Delft het meeste behoefte, de beleidsmatige onderwerpen die worden besproken of juist de meer praktische oplossingen?

‘Beide onderwerpen leveren wat op. Aanpassingen van beleid zorgen vaak voor wijzigingen in het proces of de uitvoering. Door het bespreken van de beleidsmatige zaken komt meestal ook wel de praktische consequentie aan de orde. Daarnaast krijg je veel informatie van de collega’s in het land. Soms is iemand anders er al mee bezig en heeft diegene tips en tricks. Vooral die uitwisseling heeft voor mij veel waarde.’

Welke onderwerpen zou Delft de komende periode graag nog geagendeerd willen zien?

‘Schuldhulpverlening aan zelfstandig ondernemers en de invloed van life-events op financiële problemen zijn onderwerpen waar we in Delft mee aan de slag gaan. Extra informatie of ervaringen van andere gemeenten hiermee zijn dus zeer welkom.’

Hoe verloopt de samenwerking met Stimulansz en Nibud?

‘Ik vind de samenwerking prima verlopen. Het is heel prettig om tegelijkertijd vanuit Stimulansz én het Nibud informatie te krijgen. De koppeling van deze twee partijen wordt daarmee een soort van vanzelfsprekendheid.’

Hoe belangrijk is het voor gemeenten om op dit onderwerp van elkaar te leren?

‘Ik vind het heel belangrijk dat gemeenten onderling informatie uitwisselen. Er gebeurt op dit moment zoveel in het land op het gebied van schuldhulpverlening en vroegsignalering, in elke gemeente ontstaat wel een initiatief. Wat is er mooier dan projecten die werken met elkaar te delen? Je hoeft dan niet opnieuw het wiel uit te vinden, maar kunt succesvolle methodes in je eigen gemeente gebruiken.’

Waarom zou u andere gemeenten aanraden om zich bij het platform aan te sluiten?

‘Het platform is het middel om contact te leggen met je collega’s uit het land. Gebruik maken van elkaars kennis en ervaring is zo belangrijk en zinvol. En ook als niemand de oplossing heeft, proberen we tijdens zo’n bijeenkomst samen richting die oplossing te komen. Het platform helpt je up to date te blijven binnen de ontwikkelingen en levert regelmatig nieuwe inzichten op.’

Ook aansluiten?

Lees meer over het Platform Schuldhulpverlening en de mogelijkheid met uw gemeente deel te nemen. Of neem contact op met Karin van Nuland.

Geselecteerd op basis van dit onderwerp