0

Samen met enkele jongerenambassadeurs en Marjolein Weidema (Save the Children) verzorgt onze collega en armoede- en schuldenexpert Karin van Nuland in de ochtend workshop 6: Geluk maak je samen. De workshop levert concrete handvatten om ook in uw gemeente jongeren te betrekken bij het opzetten en evalueren van armoede- en schuldenbeleid.
Samen met Save the Children hebben we ‘Speaking minds’ ontwikkeld. Dat is een methode om moeilijk te bereiken jongeren te betrekken bij het gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid.
Beslissers en beleidsmakers bij gemeenten, maatschappelijke organisaties en (semi)overheidsorganisaties kunnen op 28 maart 2019 in Tiel inspiratie opdoen om concreet aan de slag te gaan met geluk. De rode draad bij het congres Pluk het geluk is het welbevinden van inwoners. Daarbij staan de 4 geluksbepalers die voor inwoners het belangrijkst zijn centraal: gezondheid, geld, verbondenheid en informatievaardigheden.

Geselecteerd op basis van dit onderwerp