0

Wat is de achtergrond van jullie programma ‘Slimme Samenleving’?

“Als PostNL staan we midden in de samenleving. We komen dagelijks in alle straten in Nederland; onze mensen zijn een vertrouwd gezicht in de wijk. De fijnmazigheid van ons netwerk is uniek en dat wordt ook door opdrachtgevers gezien. Zij vragen ons informatie te verzamelen waarmee dienstverlening aan de bewoners in de wijk kan worden verbeterd. Onze bezorgers helpen dus bij het leggen van verbindingen tussen bedrijven, overheden en bewoners. Belangrijk
is dat wij als PostNL alleen diensten willen leveren waar de samenleving echt beter van wordt. Daarom doen we ook projecten rondom eenzaamheid en sociale cohesie.

Kun je wat voorbeelden geven?

“Het mooiste voorbeeld vind ik ‘Sociale Signalering’. In verschillende woonplaatsen hebben onze bezorgers een uitgebreide instructie ontvangen van het sociaal wijkteam. Ze hebben geleerd hoe zij sociaal (zeer) kwetsbare personen kunnen herkennen.  Bijvoorbeeld door op te letten waar de post niet uit de brievenbus gehaald wordt of waar plotseling de gordijnen dicht blijven. Wij geven deze informatie vertrouwelijk door aan de gemeente, die een wettelijke zorgplicht voor haar inwoners heeft. De gemeente beslist wat ze met de informatie doet, maar ik weet dat er in de gemeenten waar we dit project gestart zijn al rond de honderd mensen in een zorgverleningstraject zijn gekomen omdat het niet goed met hen ging. Ik vind het echt geweldig dat onze bezorgers hieraan hebben kunnen bijdragen. Naast dit project hebben we ook projecten waarbij onze bezorgers eens per twee weken even aanbellen bij ouderen om te vragen hoe het met hen gaat. Dat doen we in een samenwerking met VeiligheidNL, Philips, Nutricia en Zorgverzekeraar ONVZ.”

Wat vinden de mensen in de straat van jullie bijrol?

“Over het algemeen worden deze initiatieven positief gewaardeerd. Bij projecten waarin postbezorgers bijvoorbeeld aanbellen om in opdracht van Waternet de watermeterstand op te nemen als de bewoner dat niet tijdig heeft gedaan, staan mensen nog weleens gek te kijken, maar na uitleg vindt iedereen het eigenlijk logisch.”

En hoe staan de bezorgers er zelf tegenover?

“Bezorgers doen altijd op vrijwillige basis mee met proeven die we in het kader van ‘Slimme Samenleving’ uitvoeren. Er zijn bezorgers die het fantastisch vinden  en vragen wanneer er weer een project komt. De grootste groep staat er neutraal tot positief tegenover en doet mee. En een kleinere groep ziet het niet zitten en wil niet deelnemen. Wij vinden het belangrijk dat de bezorgers positief en gemotiveerd zijn, dus wie niet wil hoeft niet mee te doen. Natuurlijk krijgen alle bezorgers gewoon betaald voor deelname aan de projecten, dus het levert ze ook wat op.”

Wat kunnen gemeenten leren van PostNL?

“Wij hebben de afgelopen jaren veel samengewerkt met gemeenten. Wat mij steeds is opgevallen, is dat je van doen meer leert dan van praten. Daarom daag ik gemeenten die geïnteresseerd zijn tegenwoordig wat meer uit om ideeën in de praktijk te testen. Pas als je de resultaten in handen hebt, weet je echt waarover je praat.”
Beeld: PostNL
Dit interview is verschenen in de Sprank van december 2017.

Geselecteerd op basis van dit onderwerp