Daarnaast heeft Stimulansz extra geïnvesteerd in de doorontwikkeling van een aantal producten. Om die reden stijgen de prijzen voor de abonnementen voor Inzicht Sociaal Domein, Kwaliteit in Control en Bereken Uw Recht additioneel met een percentage van 2,1%. De prijzen voor de trainingen worden niet verhoogd. De actuele prijzen hiervan staan vermeld op de betreffende trainingspagina’s.