Voor abonnees van Inzicht Sociaal domein betekent dit dat de prijzen worden verhoogd met het verwachte prijsinflatiecijfer van 1,8%. Daarnaast heeft Stimulansz de afgelopen jaren geïnvesteerd in de verbetering van Inzicht Sociaal domein. Deze verbetering betekent voor onze klanten een geoptimaliseerde functionaliteit van de producten. Om deze reden stijgen de prijzen voor 2021 additioneel met een percentage van 2,1% waarmee de prijsstijging in totaal op 3,9% uitkomt De prijzen van onze producten worden per 1 januari 2021 aangepast.