0

Stimulansz verhoogt per 1 januari 2022 de prijzen van ISD. De prijs is onder andere gebaseerd op de prognose van het CPB voor de loonontwikkeling van 2022. Voor abonnees van ISD betekent dit dat de prijzen worden verhoogd met het verwachte looninflatiecijfer van 2,7%. Daarnaast investeert Stimulansz in de doorontwikkeling van ISD. Om deze reden stijgen de prijzen voor 2022 additioneel met een percentage van 1,2%. De totale prijsstijging voor 2022 komt uit op 3,9%. De prijzen van onze producten worden per 1 januari 2022 aangepast.