0

Stimulansz verhoogt per 1 januari 2022 de prijzen van KiC. De prijs is onder andere gebaseerd op de prognose van het CPB voor de inflatie van 2022. Voor abonnees van KiC betekent dit dat de prijzen worden verhoogd met het verwachte prijsinflatiecijfer van 1,8%. Daarnaast investeert Stimulansz in de doorontwikkeling van KiC. Om deze reden stijgen de prijzen voor 2022 additioneel met 2,1%. De totale prijsstijging voor 2022 komt uit op 3,9%. De prijzen van onze producten worden per 1 januari 2022 aangepast.
Hebt u vragen hierover dan lichten wij graag een en ander toe.
Neem dan gerust contact op met productmanager KiC, Maarten Simons, tel 06 – 57 67 53 43.