Voordelen

  • Met deze checklist kunt u burgers beter van dienst zijn.

Sinds 1 april kunnen gemeentelijke schuldhulpverleners het breed moratorium als instrument inzetten. Het breed moratorium is een afkoelingsperiode waarin schuldeisers tijdelijk geen verhaals- en executiemaatregelen mogen nemen. Het is slechts bedoeld voor situaties waarin de andere beschikbare instrumenten geen of onvoldoende soelaas bieden. De rechter zal een verzoek om het breed moratorium pas toekennen als aan allerlei voorwaarden is voldoen.

Doelgroep

Deze checklist is bedoeld voor schuldhulpverleners.

Inhoud

In deze checklist vindt u een:

  • Afwegingskader voor het inzetten van een breed moratorium.

Prijs

U kunt de checklist gratis downloaden.

Mr. Corinne Berhitu

Schuldhulpspecialist en juridisch redacteur van Kennisbank Inzicht Sociaal Domein.