Doorlichtingsonderzoek

Bespaar uzelf een lastig en tijdrovend proces: besteed uw doorlichtingsonderzoek aan ons uit.

hero afbeelding Doorlichtingsonderzoek

Hoe doelmatig en doeltreffend werkt de afdeling of organisatie? Een belangrijke vraag die vaak lastig te beantwoorden is. Een vraag ook die u moet onderzoeken. Maar hoe doet u dat? En wilt u dit zelf doen of besteedt u dat uit?

Het sturen van gemeentelijke activiteiten is een cyclisch proces. De programma- en productenbegroting, de management- en bestuursrapportages en de jaarrekening zijn daarin belangrijke instrumenten. In aanvulling op dit instrumentarium kunt u behoefte hebben aan bredere informatie. Maar dit onderzoek kan lastig en tijdrovend zijn. Wij bieden de mogelijkheid tot een doorlichtingsonderzoek of een onderzoek in het kader van artikel 213a van de Gemeentewet. We hebben ruime en specifieke ervaring met organisatieontwikkeling, kwaliteitstrajecten en bedrijfsvoering op het gebied van het sociaal domein.

Onderzoeksvragen

Onderzoeksvragen zijn een belangrijk onderdeel van doorlichtingsonderzoeken. Deze vormen de uitwerking van de probleemstelling. Welke concrete vragen moeten beantwoord worden om een uitspraak te kunnen doen over de hoofdvraag van de probleemstelling? De vragen zijn gericht op feiten. Doorgaans zijn het vragen die een min of meer normatief karakter hebben. Doelstelling, probleemstelling, onderzoeksvragen en normenkader moeten helder zijn. Daarbij moet duidelijk zijn wie verantwoordelijk is voor de uitvoer van welke taakaspecten.

Doelgroep

Managers of teamleiders Werk en Inkomen.

blog card header

Vragen of advies nodig?

Andries Terpstra helpt u graag verder.

Anderen bekeken ook

Over Stimulansz

Stimulansz is kennis- en adviespartner van gemeenten in het sociaal domein. Wij bieden oplossingen die de dienstverlening van gemeenten écht beter maakt.

10.000

professionals
uit het sociaal domein
opgeleid

50

hoogwaardige trainingen
in het sociaal domein

8,5

het gemiddelde cijfer
waarmee deelnemers onze trainingen beoordelen