€ 52

Voordelen

  • In het boek Praktische informatie over Sociale Zekerheid staan alle regels in de sociale zekerheid in begrijpelijke taal uitgelegd.
  • Met praktische voorbeelden om de regelgeving te verduidelijken.

U bent hulpverlener en krijgt vragen over regels in de sociale zekerheid. U hebt een naslagwerk nodig waarin alle regels duidelijk staan uitgelegd. Of u werkt aan een onderwijsinstelling en zoekt een studieboek dat studenten alles leert over het socialezekerheidsstelsel. Een praktisch handboek voor alle hulpverleners en studenten in de sociale zekerheid.

Doelgroep

Dit boek is voor u geschikt als u hulpverlener bent en te maken krijgt met vragen van premiebetalers, gehandicapten, kinderbijslagontvangers , AOW-ers, nabestaanden, zieken of werklozen. Het boek is ook zeer geschikt voor onderwijs in de Nederlandse sociale zekerheid.

Inhoud

  • alle regels in de sociale zekerheid in begrijpelijke taal uitgelegd;
  • veel praktische voorbeelden;
  • een handige afkortingenlijst;
  • verwijzingen naar wetsartikelen;
  • speciale aandacht voor nieuwe wetgeving;
  • verschijnt elk jaar in maart.

Prijzen

  • Losse verkoop € 52 per stuk.

Ingrid Sens

Ingrid is specialist op het gebied van teksten voor het publiek én voor de professional. En coördinator van Inzicht Sociaal Domein.
€ 52