€ 520

Voordelen

 • Juridisch gecheckt en voor uw gemeente gepersonaliseerd met een logo en een aftiteling (telefoonnummer, website en andere gegevens naar keuze).
 • Ondertiteld en ingesproken in begrijpelijke taal.
 • Zeer geschikt voor een grote groep mensen die schriftelijke informatie niet (goed) begrijpt.
 • U krijgt minder overbodige vragen van burgers aan het loket. Dat scheelt uw gemeente tijd en geld.
 • Uw burgers plegen minder onbedoelde fraude als ze de regels begrijpen.

Wilt u uw burgers goed en op een begrijpelijke manier informeren? Deze animatie met publieksinformatie is geschikt voor website, werkplein of wachtruimte. Of als visuele ondersteuning bij voorlichtingsbijeenkomsten.

Doelgroep

Beleidsmedewerkers, klantmanagers, kwaliteitsmedewerkers, communicatie-afdelingen van gemeenten.

Schuldpreventie

Schoolgeld, sportclub, kleding, een mobieltje. Kinderen kosten gewoon een hoop geld. Daar is iedereen het wel over eens. In deze video laten we zien hoe de overheid alleenstaande ouders financieel een extra steuntje in de rug geeft. Bijvoorbeeld met het kindgebonden budget. We volgen Maartje met haar drie kinderen. Maartje kreeg een volledige bijstandsuitkering en gaat daarna weer parttime aan de slag. In de video rekenen we voor hoe Maartje met een aanvullende uitkering en speciale regelingen voor alleenstaande ouders in de bijstand er toch op vooruit gaat. Met deze extra’s van de overheid heeft ze een opstapje zodat ze geleidelijk aan meer kan gaan werken als haar kinderen groter zijn.Het overkomt ons allemaal wel eens. Rood staan. Voor een keertje is dat niet zo erg. Maar er zijn mensen die regelmatig rood staan omdat er meer geld uitgaat dan erin komt. Ze bouwen zo ongemerkt schulden op. Uw gemeente krijgt deze mensen vaak pas aan het loket als ze al flink in de schulden zitten of zelfs in een crisissituatie zijn beland. Deze video wijst erop hoe belangrijk het is om tijdig orde op zaken te stellen en schulden niet te laten oplopen. Via de website zelfjeschuldenregelen.nl van Nibud kan iemand zelf een stappenplan maken om uit de schulden te komen. Mensen die het alsnog niet lukt om zelf afspraken te maken met schuldeisers, worden in de video doorverwezen naar uw gemeente.

Ervaringen

 • Cyril Tholen, Hoofd beleid afdeling Werk, Zorg en Inkomen gemeente Zoetermeer:
  Beeld zegt meer dan duizend woorden. Vandaar ons enthousiasme voor het idee van Stimulansz om informatie over wet- en regelgeving in filmvorm aan te bieden aan onze inwoners.
 • Marjolein Kos, Klantmanager Inkomen RSD De Liemers:
  Wat ik merk is dat er toch nog veel onduidelijkheid is over de Participatiewet. Dan is het prettig als u tijdens een bijeenkomst een helder en concreet filmpje kunt laten zien over de arbeidsverplichtingen. Dat helpt mij enorm.
 • Team communicatie Gemeente Apeldoorn:
  We gebruiken het filmpje over de kostendelersnorm bij de voorlichting aan re-integratieklanten. De ervaringen hiermee zijn zeer positief. Het schept duidelijkheid, zeker voor mensen die vanuit de WW in de bijstand terechtkomen.

Prijzen

 • € 520 per video.
 • De prijs van de video is inclusief lokale gegevens zoals een logo en contactgegevens.
 • De prijs van € 520 per video geldt ook voor een samenwerkingsverband, mits voor alle betrokken gemeenten de lokale informatie hetzelfde is en ze gebruikmaken van een gezamenlijk logo.
 • Het recht op tonen van de film geldt onbeperkt, tenzij er een update van de film nodig is door wijzigingen in wet- en regelgeving. Een update kost € 260.

Voorwaarden

 • Het is niet toegestaan de video’s door te leveren aan andere dan genoemde partijen. De gemeente krijgt het gebruiksrecht van de video. Het auteursrecht van de video’s berust bij Stimulansz.
 • Stimulansz onderhoudt de video’s. Als de wet- en regelgeving wijzigt en dit is aanleiding om de video aan te passen dan krijgt u van ons bericht. U kunt op dat moment beslissen of u de geüpdatete versie afneemt of stopt met het afnemen ervan.

Ron Dankelman

Ron is een enthousiaste adviseur en nauw betrokken bij de juridische kennisbanken van Inzicht sociaal domein.

Cassandra Bosters

Cassandra is als communicatieadviseur verantwoordelijk voor alle communicatietrajecten.
€ 520