Voordelen

 • De video’s zijn zeer geschikt voor uw voorlichtingsactiviteiten.
 • U mag ze gratis gebruiken.

In deze video’s leggen we schuldhulpverlening op een laagdrempelige en juridisch correcte manier uit. De video’s zijn gemaakt voor mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB). De video’s zijn ontwikkeld door Stimulansz en MEE NL met behulp van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Doelgroep

Beleidsmedewerkers van gemeenten, sociaal wijkteam-medewerkers en vrijwilligers.

Inhoud

Thema’s die we behandelen in de video’s:

  • Hoe krijg ik grip op mijn schulden?
  • Waar kan ik terecht voor hulp bij schulden?
  • Wat is schuldhulpverlening?
  • Wat houdt het traject voor schuldhulpverlening in?
  • Wat is de Wsnp?

Video 1: Uw geldzaken op orde

Video 2: Hulp bij schulden

Video 3: Schuldhulpverlening deel 1

Video 4: Schuldhulpverlening deel 2

Video 5: Het wettelijk traject

Prijzen

De video’s zijn gratis te gebruiken.

Pieter-Jan de Jongh

Pieter-Jan is gespecialiseerd in hulpverlening voor kwetsbare jongeren van 16 tot 27 jaar in het sociaal domein.