Stimulansz top bar
Kennis & advies over werk en inkomen, welzijn en gezondheid
Onderdelen
U bent hier: Home / Producten / Productpagina's / Stimulansz Werk en Inkomen

Stimulansz Werk en Inkomen

Het abonnement Stimulansz Werk en Inkomen biedt een dynamisch pakket diensten en producten waarmee Stimulansz gemeenten en organisaties ondersteunt op het gebied van de lokale sociale zekerheid. 

Inhoud abonnement 2017
Helpdesk
Vragen over de uitvoering van de Participatiewet kunt u voorleggen aan de helpdesk van Stimulansz via vragenpwet@stimulansz.nl. Binnen twee werkdagen ontvangt u antwoord. De helpdesk beantwoordt ook al uw vragen over de IOAW, IOAZ, Bbz, inburgering en armoedebestrijding. Vragen over schulddienstverlening kunt u stellen via vragensdv@stimulansz.nl. Vragen over de Wmo maken geen onderdeel uit van deze helpdesk.

Handboek Werk en Inkomen
Via internet hebt u op een eenvoudige en gebruiksvriendelijke wijze toegang tot het Handboek Werk en Inkomen. Dit handboek bevat alle informatie voor de consulenten over inkomensvoorzieningen, inkomensondersteuning, participatie en handhaving. Daarnaast bevat het handboek een beleidstak. Hierin vindt u onze handreikingen, de verzamelbrieven van SZW, een actueel overzicht van aanhangige wetsvoorstellen, modelverordeningen, modelbeleidsregels en voorbeeld beleidnota's en -rapporten. Het handboek Bezwaar en Beroep en het handboek Schulddienstverlening maken onderdeel uit van het Handboek Werk en Inkomen. Met een abonnement lokaal handboek kunt u lokale teksten toevoegen aan de landelijk geldende tekst.  

Handreikingen
Elk jaar verschijnt er een aantal praktijkgerichte handreikingen. Sommige handreikingen worden ieder jaar geactualiseerd, zoals ‘Bijstand en belastingen’. De handreikingen zijn ondergebracht in het Handboek Werk en Inkomen.

Modelteksten
De modelteksten bestaan uit actuele, juridische beschikkingen in 'klare taal'. De beschikkingen zijn ondergebracht in het Handboek Werk en Inkomen.

E-zine SZignalering
Via de wekelijkse digitale nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de sector. Ook is er actuele rechtspraak in de nieuwsbrief opgenomen en beantwoorden we vragen van abonnees.

Nieuwsbrief Schulddienstverlening

In deze digitale nieuwsbrief leest u de laatste ontwikkelingen, actuele rechtspraak en beantwoorden we vragen van abonnees. De nieuwsbrief verschijnt eens in de zes weken.

Cliëntenparticipatie

Maandelijks ontvangt uw cliëntenraad een nieuwsbrief met de laatste informatie over ontwikkelingen die relevant zijn voor het functioneren van cliëntenraden. Eén keer per jaar organiseren we regionale ontmoetings- en themabijeenkomsten, dit is gratis voor twee personen van de lokale cliëntenraad. Bovendien stellen we modelverordeningen beschikbaar met specifieke aandachtspunten vanuit het cliëntenperspectief, voorbeeldteksten waarmee de cliëntenraad met de achterban kan communiceren én modellen voor een jaarplan en jaarverslag.

E-coaching
Abonnees kunnen documenten opsturen voor een second opinion. Stimulansz beoordeelt het stuk op consistentie en de wettelijke voorschriften. Waar mogelijk geeft Stimulansz tekstsuggesties en tips. U kunt uw documenten mailen naar vragenpwet@stimulansz.nl. Documenten over schulddienstverlening stuurt u naar vragensdv@stimulansz.nl.

Set Publieksteksten Werk en Inkomen
Deze set bevat zo’n 300 teksten over de Participatiewet voor uw klanten. De teksten geven in begrijpelijke taal antwoord op vragen over werk, inkomen, rechten en plichten (Participatiewet), minimaregelingen en aanverwante onderwerpen als Bbz, IOAW en IOAZ. U kunt de teksten meegeven aan uw klanten, of gebruiken voor gemeentelijke publicaties. De Publieksteksten Werk en inkomen zijn ondergebracht in het Handboek Werk en Inkomen. U kunt deze teksten ook via een eigen website beschikbaar stellen. Meer informatie.

Tour van Wet naar Werk
Deze actualiteitendagen zijn bedoeld voor medewerkers van sociale diensten en samenwerkingsverbanden, die zich bezighouden met de Participatiewet en aangrenzende regelingen. De Tour van Wet naar Werk is bedoeld voor (senior) beleidsmedewerkers, (senior) beslissingsmedewerkers en (senior) klantmanagers van sociale diensten, afdelingen sociale zaken en samenwerkingsverbanden. In korte tijd praten wij u bij over de belangrijkste ontwikkelingen binnen uw werkterrein. Iedere abonnee mag één medewerker gratis laten deelnemen.

Actualiteitendagen financieel beheer
Het gaat daarbij om het opstellen van productramingen, programmabegrotingen, financiële ramingen en verantwoordings- en managementrapportages. Iedere abonnee mag één medewerker gratis afvaardigen.

Actualiteitendagen Schulddienstverlening
Deze actualiteitendagen zijn bedoeld voor medewerkers van sociale diensten en samenwerkingsverbanden, die zich bezighouden met schulddienstverlening. In korte tijd praten wij u bij over de belangrijkste ontwikkelingen binnen uw werkterrein. Iedere abonnee mag één medewerker gratis laten deelnemen.

Platform Participatie en Werk
Iedere abonnee Werk en Inkomen mag één medewerker per bijeenkomst gratis afvaardigen.

Brochure
Iedere abonnee ontvangt jaarlijks 1 exemplaar van de brochure Zo zit het met schulden.

Bijeenkomsten

Abonnees krijgen circa 20% korting op alle workshops, congressen en themabijeenkomsten van Stimulansz.

Kortingen
Abonnees krijgen bovendien substantiële kortingen op tal van producten, zoals het Wmo-verstrekkingen abonnement, Berekenuwrecht, Kwaliteit in Controle (KiC)Managementinformatiesysteem (WiSZ) en de Vraagbaak Werk en Inkomen.

Ondersteuning en advisering bij bezwaar- en (hoger) beroepszaken
Voor de inhoudelijke ondersteuning kunt u tegen gereduceerd tarief gebruik maken van de deskundigheid van Stimulansz. Bij beroepszaken beginnen we uiteraard met een gratis advies; is het zinvol in hoger beroep te gaan tegen een uitspraak? Hiervoor kunt u contact opnemen met Stimulansz via vragenpwet@stimulansz.nl.

Minimascan
De minimascan berekent het aantal huishoudens met een inkomen tot het sociaal minimum (bijstandsnorm) of een percentage daarboven, bijvoorbeeld 110% of 115%. Bovendien wordt berekend hoe deze groepen zijn samengesteld. De minimascan wordt jaarlijks ververst omstreeks mei/juni. De scan is te downloaden uit het Handboek Werk en Inkomen.

Vakblad Sprank
Het vakblad voor lokaal sociaal beleid van Stimulansz en Divosa. Als abonnee ontvangt u één exemplaar.

Makelaar
Op verzoek brengen wij gemeenten bij elkaar die gezamenlijk een onderwerp willen uitdiepen. Uw verzoek kunt u mailen naar vragenpwet@stimulansz.nl.

Eén dagdeel klankborden
Zoekt u voor uw bestuur of management een klankbord voor uw ideeën? Als abonnee kunt u kosteloos één dagdeel gebruik maken van de deskundigheid van één van onze adviseurs. Wilt u een afspraak maken? Stuur dan een e-mail naar vragenpwet@stimulansz.nl met een korte omschrijving van het thema. Wij nemen dan contact met u op.

Prijzen

In 2017 betalen abonnees een startbedrag van 3.256,00. Daar komt € 0,01978 per inwoner bij. Het maximumbedrag is vastgesteld op € 8.281,00. Het tarief voor niet-gemeentelijke organisaties is op aanvraag verkrijgbaar.