Stimulansz top bar
Kennis & advies over werk en inkomen, welzijn en gezondheid
Onderdelen
U bent hier: Home / Producten / Productpagina's / Wmo-verstrekkingen

Wmo-verstrekkingen

Het abonnement Wmo-verstrekkingen is een dynamisch pakket van diensten en producten. Stimulansz ondersteunt hiermee gemeenten en organisaties bij de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) en de Jeugdwet.

Inhoud abonnement 2017


Inzicht sociaal domein

Deze online kennisbank vervangt de oude handboeken van Stimulansz. De kennisbank bestaat uit negen modules. Met het abonnement Wmo-verstrekkingen heeft u toegang tot de modules: Wmo, Jeugd, Subsidierecht, Bezwaar en beroep en Sociaal domein algemeen. In deze modules vindt u alle informatie over deze domeinen voor klantmanagers, beleidsmedewerkers en juristen. U hebt bijvoorbeeld toegang tot handreikingen, modelteksten en infokaarten. Met Inzicht sociaal domein bieden we u een verfijnd zoeksysteem dat u snel bij de gevraagde informatie brengt.

Helpdesk
Vragen over de uitvoering van de Wmo 2015 kunt u voorleggen aan de helpdesk via vragenwmo@stimulansz.nl. Ook vragen over subsidieverlening kunt u stellen via de helpdesk Wmo-verstrekkingen. Binnen twee werkdagen ontvangt u antwoord. Vragen over Jeugd kunt u stellen via vragenjeugd@stimulansz.nl.

Nieuwsbrieven
U ontvangt de tweewekelijkse digitale nieuwsbrief over jurisprudentie en andere (juridische) zaken op het gebied van Wmo-verstrekkingen. Ook ontvangt u eens in de twee maanden de nieuwsbrief Subsidiëring en aanbesteding en de nieuwsbrief Jeugd.

E-coaching
Abonnees kunnen per e-mail een document inzenden en Stimulansz geeft - binnen vijf werkdagen - een verklaring af dat het document volgens haar geen strijdigheid bevat met de wettelijke uitgangspunten en in de overwegingen volledig is. Als het document niet voldoende voldragen is, geeft Stimulansz waar mogelijk tekstsuggesties en tips. Stuur uw document naar vragenwmo@stimulansz.nl.

Actualiteitendagen Wmo-verstrekkingen
Ieder najaar organiseert Stimulansz regionale actualiteitendagen voor haar abonnees over de Wmo-verstrekkingen. U wordt bijgepraat op wet- en regelgeving, jurisprudentie en ontwikkelingen in het veld. Iedere abonnee mag één deelnemer gratis naar een middagbijeenkomst afvaardigen. Voor opvolgende deelnemers geldt een gereduceerd tarief.

Ondersteuning en advisering bij bezwaar- en (hoger) beroepszaken
Voor inhoudelijke ondersteuning kunt u tegen gereduceerd tarief gebruik maken van de deskundigheid van Stimulansz. Bij beroepszaken beginnen we uiteraard met een gratis advies; wat is een goed verweer en is het zinvol in hoger beroep te gaan tegen een uitspraak?

Sprank
Het vakblad van Divosa en Stimulansz voor lokaal sociaal beleid. Als abonnee ontvangt u één exemplaar. Sprank verschijnt tien keer per jaar.

Makelaar
Op verzoek brengen wij gemeenten bij elkaar die gezamenlijk een onderwerp willen uitdiepen. Stimulansz organiseert dan bij een van die gemeenten de eerste bijeenkomst. Uw verzoek kunt u mailen naar vragenwmo@stimulansz.nl.

Eén dagdeel klankborden
Zoekt u voor uw bestuur of management een klankbord voor uw ideeën? Als abonnee kunt u kosteloos één dagdeel gebruik maken van de deskundigheid van één van onze adviseurs. Wilt u een afspraak maken? Stuur dan een e-mail naar vragenwmo@stimulansz.nl met een korte omschrijving van het thema. Wij nemen dan contact met u op.

Prijzen

Bij het afnemen van een Wmo-verstrekkingen abonnement betalen Stimulansz Werk en Inkomen abonnees een startbedrag van
€ 1.916,00. Daar komt € € 0,01836 per inwoner bij. Het maximumbedrag is vastgesteld op
€ 4.453,00. Niet -abonnees betalen 20% meer. Het tarief voor niet-gemeentelijke organisaties is op aanvraag verkrijgbaar.

Proefabonnement

Wilt u eerst op uw gemak beoordelen of het abonnement voldoet aan datgene waar u naar op zoek bent? Maak dan één maand vrijblijvend gebruik van een proefabonnement.