Stimulansz top bar
Kennis & advies over werk en inkomen, welzijn en gezondheid
Onderdelen
U bent hier: Home / Producten / Productpagina's / Wmo-verstrekkingen

Wmo-verstrekkingen

Het abonnement Wmo-verstrekkingen is een dynamisch pakket van diensten en producten. Stimulansz ondersteunt hiermee gemeenten en organisaties bij de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) en de Jeugdwet.

Inhoud abonnement 2017

Helpdesk
Vragen over de uitvoering van de Wmo 2015 kunt u voorleggen aan de helpdesk via vragenwmo@stimulansz.nl. Ook vragen over subsidieverlening kunt u stellen via de helpdesk Wmo-verstrekkingen. Binnen twee werkdagen ontvangt u antwoord. Vragen over Jeugd kunt u stellen via vragenjeugd@stimulansz.nl.

E-coaching
Abonnees kunnen per e-mail een document inzenden en Stimulansz geeft - binnen vijf werkdagen - een verklaring af dat het document volgens haar geen strijdigheid bevat met de wettelijke uitgangspunten en in de overwegingen volledig is. Als het document niet voldoende voldragen is, geeft Stimulansz waar mogelijk tekstsuggesties en tips. Stuur uw document naar vragenwmo@stimulansz.nl.

Nieuwsbrieven
U ontvangt de tweewekelijkse digitale nieuwsbrief over jurisprudentie en andere (juridische) zaken op het gebied van Wmo-verstrekkingen. Ook ontvangt u eens in de twee maanden de nieuwsbrief Subsidiëring en aanbesteding en de nieuwsbrief Jeugd.

Handboek Wmo-verstrekkingen
Met het Handboek Wmo-verstrekkingen hebt u via internet toegang tot de landelijke actuele wet- en regelgeving. Het handboek is opgebouwd op basis van het werkproces van de consulent. Het handboek is een databank voor uw consulent en uw beleidsmedewerker. Het Handboek bezwaar en beroep is een onderdeel van het handboek Wmo-verstrekkingen. Met een abonnement lokaal handboek kunt u lokale teksten toevoegen aan de landelijk geldende tekst. In de Kennisbank vindt u gemeentelijke beleidsdocumenten. 
Het handboek Wmo-verstrekkingen is aangevuld met een handboek Subsidieverlening. In dit handboek staan modellen, checklisten, modelindicatoren en goede voorbeelden. 
In de tak Jeugd is relevante informatie over de Jeugdwet opgenomen.

Handreikingen
Regelmatig verschijnen er praktijkgerichte handreikingen. Ook de eerder uitgebrachte handreikingen vindt u in het Handboek Wmo-verstrekkingen.

Modelteksten
Als abonnee kunt u beschikken over actuele en juridisch zuivere brieven en beschikkingen in voor de klant begrijpelijke 'klare taal'. Uiteraard geheel bijgewerkt naar de meest actuele stand van zaken. Deze modellen staan in het Handboek Wmo-verstrekkingen. De modelteksten Jeugd staan in de tak Jeugd.

Infokaarten
De infokaarten zijn voor uitvoerenden en beleidsmakers een kapstok waarin de essentie van regelgeving, hulpmiddelen en instrumenten is uitgewerkt. Op het terrein van de Wmo zijn diverse infokaarten verschenen. U vindt de infokaarten in het Handboek Wmo-verstrekkingen.

Actualiteitendagen Wmo-verstrekkingen
Ieder najaar organiseert Stimulansz regionale actualiteitendagen voor haar abonnees over de Wmo-verstrekkingen. U wordt bijgepraat op wet- en regelgeving, jurisprudentie en ontwikkelingen in het veld. Iedere abonnee mag één deelnemer gratis naar een middagbijeenkomst afvaardigen. Voor opvolgende deelnemers geldt een gereduceerd tarief.

Ondersteuning en advisering bij bezwaar- en (hoger) beroepszaken
Voor inhoudelijke ondersteuning kunt u tegen gereduceerd tarief gebruik maken van de deskundigheid van Stimulansz. Bij beroepszaken beginnen we uiteraard met een gratis advies; wat is een goed verweer en is het zinvol in hoger beroep te gaan tegen een uitspraak?

Vakblad Sprank
Het vakblad van Divosa en Stimulansz voor lokaal sociaal beleid. Als abonnee ontvangt u één exemplaar. Sprank verschijnt tien keer per jaar.

Makelaar
Op verzoek brengen wij gemeenten bij elkaar die gezamenlijk een onderwerp willen uitdiepen. Stimulansz organiseert dan bij een van die gemeenten de eerste bijeenkomst. Uw verzoek kunt u mailen naar vragenwmo@stimulansz.nl.

Eén dagdeel klankborden
Zoekt u voor uw bestuur of management een klankbord voor uw ideeën? Als abonnee kunt u kosteloos één dagdeel gebruik maken van de deskundigheid van één van onze adviseurs. Wilt u een afspraak maken? Stuur dan een e-mail naar vragenwmo@stimulansz.nl met een korte omschrijving van het thema. Wij nemen dan contact met u op.

Prijzen

Bij het afnemen van een Wmo-verstrekkingen abonnement betalen Stimulansz Werk en Inkomen abonnees een startbedrag van
€ 1.916,00. Daar komt € € 0,01836 per inwoner bij. Het maximumbedrag is vastgesteld op
€ 4.453,00. Niet -abonnees betalen 20% meer. Het tarief voor niet-gemeentelijke organisaties is op aanvraag verkrijgbaar.

Proefabonnement

Wilt u eerst op uw gemak beoordelen of het abonnement voldoet aan datgene waar u naar op zoek bent? Gebruik dan één maand vrijblijvend gebruik van een proefabonnement.