Stimulansz top bar
Kennis & advies over werk en inkomen, welzijn en gezondheid
Onderdelen
U bent hier: Home / Producten / Productpagina's / Divosa Benchmark Werk en Inkomen

Divosa Benchmark Werk en Inkomen

Makkelijker en overzichtelijker
Dat kenmerkt de nieuwe Divosa Benchmark. Gemeenten kunnen - vrijwel zonder handmatige invoer van gegevens - de effectiviteit van hun aanpak meten en vergelijken met andere gemeenten. Zo helpt de benchmark u nog betere resultaten te boeken en deze resultaten inzichtelijk te maken.

Divosa roept alle sociale diensten op om aan de nieuwe benchmark mee te doen. Zo kunnen leden hun resultaten spiegelen aan andere gemeenten en u ziet het resultaat van alle inspanningen. Zeker in een periode waarin fors moet worden bezuinigd, loont het te kunnen aantonen hoe groot de toegevoegde waarde van sociale diensten is voor de samenleving. Bovendien helpt de benchmark de sector zich verder te verbeteren.

Basismodule en verdiepende modules
De nieuwe Divosa Benchmark is ontwikkeld in nauwe samenwerking met Stimulansz en SGBO/BMC en geeft eenduidig inzicht op basis van indicatoren als het aantal klanten dat uitstroomt naar werk en de kosten per klant. Om tegemoet te komen aan de verschillen tussen gemeenten is de benchmark modulair opgebouwd. Naast een Basismodule waarin per maand op een aantal hoofdindicatoren wordt gebenchmarkt (volume, besteding budgetten en prijs van de uitkering) zijn er verdiepingsmodules. Deze verdiepingsmodules zijn bedoeld voor gemeenten die meer indicatoren willen vergelijken en meer te weten willen komen over bepaalde thema’s zoals Participatie, Handhaving of SW.  

Informatie

Kijk op www.divosa-benchmark.nl 


Frans Kuiper
Adviseur
Telefoon: 06 83 17 17 87
frans.kuiper@stimulansz.nl

Prijzen

De basisbenchmark kost € 765,00 en 2,04 cent per inwoner van de gemeente.
Per aanvullende module betaalt u € 1.530,00 en een prijs van 2,04 cent per inwoner van de gemeente.

Voor samenwerkende gemeenten gelden andere prijzen. Als u daar meer informatie over wenst neemt u dan contact op met de benchmarkorganisatie.

Bent u al klant?

Ga direct naar uw inlogpagina.