Stimulansz top bar
Kennis & advies over werk en inkomen, welzijn en gezondheid
Onderdelen
U bent hier: Home / Producten / Productpagina's / Lokale Masterclass Toekomstverkenning Werk en Inkomen in het sociaal domein

Lokale Masterclass Toekomstverkenning Werk en Inkomen in het sociaal domein

Samenwerking tussen Werk en Inkomen (W&I) en Wmo in de praktijk
Veel gemeenten worstelen met de aansluiting van W&I op de integrale werkwijze binnen het sociaal domein. Veelal leidt de tegengestelde rolopvatting van professionals tot lastige dilemma’s. Voor veel juridisch geschoolde professionals (vaak de medewerker van W&I) staat de rechtmatigheid voorop, terwijl de psychosociaal geschoolde professional het effect voorop zet. Stimulansz denkt dat beide gezichtspunten goed te combineren zijn en we hebben daarom een masterclass opgezet die we op maat kunnen aanbieden. In eerste instantie is de masterclass opgezet voor leidinggevenden en adviseurs. De praktische invulling ervan maakt hem ook heel geschikt voor uitvoerend medewerkers.

In de masterclass hebben we veel aandacht voor de dagelijkse praktijk van het bredere sociale domein. Hoe kunnen professionals met tegengestelde opvattingen over hun rol, elkaar ontmoeten? Is de wet het handvat of kunt u ook het effect van het eigen handelen voorop zetten? De sociaal werkers geven aan vaak last te hebben van de strakke houding van hun collega’s van W&I. De ambivalentie tussen streng zijn en willen helpen loopt daar als een rode draad doorheen. Ook de medewerkers van W&I ervaren dit, maar zij hebben over het algemeen een taakopvatting waarbij rechtmatige handhaving van de wet het uitgangspunt vormt. Het is belangrijk dat professionals ook het effect voor de persoon en de gemeenschap kunt betrekken in beslissingen. Tijdens de tweedaagse masterclass ontstaat meer sensibiliteit voor deze bredere visie.

De masterclass duurt drie dagdelen en is opgebouwd uit vier elementen:

 • Het 3DLAB.
  We starten aan de hand van casuïstiek afkomstig uit uw eigen organisatie en zoeken naar nieuwe oplossingen. Het te bereiken effect staat daarbij centraal. Voorafgaand aan de bespreking doen we een casusonderzoek door de betrokkenen te interviewen.
 • Omgekeerde toets.
  Stimulansz heeft een handvat ontwikkeld waarmee uitvoerende medewerkers in staat zijn om te redeneren vanuit het effect.
 • Ervaringen uit andere gemeentes.
  Veel gemeenten hebben zelf oplossingen gevonden voor uitdagingen in het werkveld. We nodigen een aantal gemeenten uit om tijdens de masterclass daarover met u in gesprek te gaan. 
 • Analyse op lokale ontwikkelingen.
  Tenslotte maken we een analyse van uw lokale situatie op basis van de gegevens uit uw organisatie. Welke trends zijn er te signaleren? En hoe kunt u een nieuwe werkwijze borgen in uw organisatie?

De masterclass is een belangrijke stap naar een werkwijze binnen uw organisatie die het effect en de bedoeling voorop zet. De uitvoering van deze masterclass in Almere leidde direct tot een andere zienswijze. 

 

InformatieChris Goosen
Adviseur

Telefoon: 06 20 36 75 58
chris.goosen@stimulansz.nl

Offerte aanvragen

Vraag een vrijblijvende offerte aan voor de Lokale Masterclass Toekomstverkenning Werk en Inkomen in het sociaal domein.