Stimulansz top bar
Kennis & advies over werk en inkomen, welzijn en gezondheid
Onderdelen
U bent hier: Home / Producten / Productpagina's / Naleving Sociaal Domein

Naleving Sociaal Domein

Het abonnement Naleving Sociaal Domein (voorheen Hoogwaardig Handhaven) ondersteunt gemeenten en organisaties bij de versterking van de zelfredzaamheid en vermindering van kwetsbaarheid van burgers, door het voorkomen van verkeerd of oneigenlijk gebruik van voorzieningen en overheidsgeld  in het sociaal domein. Naleving vraagt en verdient continu aandacht. Het werkt door in de werkprocessen, voorlichting, sanctiebeleid en re-integratie. Naleving raakt uw bedrijfsvoering.

Voor wie?
Het abonnement is bedoeld voor managers, projectleiders, beleidsmedewerkers, consulenten, fraudepreventiemedewerkers en sociale recherche die werkzaam zijn in het sociaal domein. Ook biedt het abonnement ondersteuning aan handhavingspecialisten bij ketenpartners en interventieteams buiten de gemeente.

Voordelen abonnement
De huidige economische omstandigheden, de participatiewetgeving en de verdere verlagingen van de Rijksbudgetten, maken dat handhaving steeds meer in de belangstelling staat. Door goed te handhaven vermindert u het beroep op (inkomens)voorzieningen en dat scheelt geld. Gemeenten en organisaties moeten in bepaalde mate investeren om hoogwaardig handhaven te verankeren binnen de organisatie. Het abonnement Naleving Sociaal Domein ondersteunt gemeenten met:

  • noodzakelijke informatie;
  • de ontmoetingsplek voor management, deskundigen en medewerkers;
  • onderhoud en ontwikkeling van methodieken.

Inhoud abonnement
www.nalevingsociaaldomein.nl 
U krijgt toegang tot deze besloten website. U vindt hier jurisprudentie, de Kennisbank met veel actuele documentatie en Vakmanschap. Ook vindt u korte toelichtingen, de links naar externe websites, tips, vragen en antwoorden, de agenda en verslagen van bijeenkomsten.

Digitale nieuwsbrief
Deze nieuwsbrief verschijnt iedere maand. In de nieuwsbrief staat nieuws op het terrein van handhaving, de laatste wetswijzigingen, nieuwe downloads en een activiteitenkalender.

Landelijke bijeenkomsten
Er worden jaarlijks meerdere bijeenkomsten georganiseerd voor het management, deskundigen en medewerkers. De onderwerpen zijn actueel en sprekers zijn ervaringsdeskundig. U kunt met een onbeperkt aantal mensen deze bijeenkomsten bijwonen.

Instrumenten en methodieken
In de Kennisbank voegen wij telkens nieuwe methoden, instrumenten en goede praktijk toe. U kunt denken aan fraudekompassen, voorlichtingsmappen, onderzoeksrapportages en controleplannen.

Platform Naleving Sociaal Domein
Dit Platform is bedoeld voor juridisch medewerkers, beleidsmedewerkers en kwaliteitsmedewerkers die met elkaar informatie en kennis willen uitwisselen op het gebied van Naleving. Er spelen momenteel allerlei ontwikkelingen op het gebied van naleving, kennis delen is daarom essentieel.
Het Platform is tweemaal per jaar. Vooraf wordt door de deelnemers gezamenlijk een agenda vastgesteld. Op die manier kunnen we goed aansluiten bij de actualiteit. Van het Platform wordt een verslag gemaakt. Gemeenten die het abonnement Naleving Sociaal Domein hebben, kunnen gratis deelnemen. Voor de niet-abonnees rekenen wij een kleine vergoeding. Heeft u interesse om deel te nemen aan het Platform? Laat het ons weten door een e-mail te sturen naar Andries Terpstra via andries.terpstra@stimulansz.nl onder vermelding van ‘Platform Naleving Sociaal Domein’.

Helpdesk
Vragen over de uitvoering kunt u voorleggen aan de helpdesk van Stimulansz via nalevingsociaaldomein@stimulansz.nl. Binnen twee werkdagen ontvangt u antwoord.

Heeft u interesse in een abonnement? Neem dan contact op met Andries Terpstra.

Informatie


Andries Terpstra
Adviseur
Telefoon: 06 13 49 81 37
andries.terpstra@stimulansz.nl

Prijzen

Stimulansz Werk en Inkomen-abonnees met een inwoneraantal tot 50.000 betalen een startbedrag van € 1.482,00. Boven de 50.000 inwoners is het startbedrag € 2.252,00. Daar komt € 0,01122 per inwoner bij. Het maximumbedrag is vastgesteld op € 5.068,00. Niet-abonnees betalen 20% meer.

Bent u al klant?

Ga direct naar uw inlogpagina.