Stimulansz top bar
Kennis & advies over werk en inkomen, welzijn en gezondheid
Onderdelen
U bent hier: Home / Producten / Productpagina's / Video's publieksinformatie sociaal domein

Video's publieksinformatie sociaal domein

In deze video’s worden ingewikkelde onderwerpen binnen het sociaal domein op een eenvoudige manier uitgelegd.

Wilt u uw burgers goed en op een begrijpelijke manier informeren? Zo kan het ook! Deze filmpjes met publieksinformatie zijn geschikt voor website, werkplein of wachtruimte. De video's zijn juridisch gecheckt en worden voor uw gemeente gepersonaliseerd met een logo en een aftiteling (telefoonnummer, website en andere gegevens naar keuze).
Het videoaanbod bevat 10 onderwerpen op het gebied van Werk en Inkomen. Bekijk hieronder de voorbeeldvideo's. Direct een video bestellen? Dat is heel eenvoudig. Ga naar 'Bestellen' en vul het aanvraagformulier in. U krijgt dan bericht van ons.

NIEUW IN DE SERIE: Taaleis Engelse ondertiteling

Taaleis Engelse ondertiteling (nr. 7a in de serie)

ALLE VIDEO'S OP EEN RIJTJE


1. Inlichtingenplicht bij aanvraag uitkering
Deze video gaat over de aanvraag van een bijstandsuitkering. Als iemand een bijstandsuitkering bij uw gemeente heeft aangevraagd komt hij of zij bij u op gesprek. In dit gesprek bepaalt u of een bijstandsuitkering echt nodig is. De aanvrager van de uitkering moet dan ook papieren meenemen om dit te bewijzen. En uw gemeente beslist aan de hand van dit gesprek of de aanvrager een uitkering krijgt en hoe hoog die uitkering is. Nu zult u regelmatig meemaken dat mensen papieren niet bij zich hebben. Of de verkeerde papieren hebben meegenomen. Dat is onhandig en tijdrovend. In de video worden acht soorten papieren genoemd die een aanvrager zeker moet meenemen op gesprek. Deze papieren geven inzicht in zijn of haar persoonlijke situatie. Met dit filmpje zorgt u ervoor dat uw burgers goed voorbereid bij u op gesprek komen. Zodat u als klantmanager die persoon snel en direct kunt helpen.


2. Inlichtingenplicht bij bestaande uitkering
Mensen met een bijstandsuitkering hebben bij de aanvraag informatie gegeven over hun woon- en leefsituatie en over hun inkomen en bezittingen. Op basis van die gegevens heeft uw gemeente de hoogte van de uitkering bepaald. Verandert er daarna iets in hun leven, iemand gaat bijvoorbeeld samenwonen, dan klopt de informatie die u van deze persoon heeft dus niet meer. Het kan zijn dat iemand met een uitkering daardoor zonder het te weten geld krijgt waar waar hij of zij geen recht op heeft. Geld dat hij later weer terug moet betalen. Plus een boete. Het is dus heel belangrijk dat uw klanten wijzigingen in uw persoonlijke leven en wijzigingen in hun geldzaken en woonsituatie zo snel mogelijk melden. Dat scheelt een hoop gedoe en veel geld. In deze video geven we uw burgers vijf voorbeelden van belangrijke wijzigingen die zij aan uw gemeente moeten doorgeven.


3. Extra's voor alleenstaande ouders
Schoolgeld, sportclub, kleding, een mobieltje. Kinderen kosten gewoon een hoop geld. Daar is iedereen het wel over eens. In deze video laten we zien hoe de overheid alleenstaande ouders financieel een extra steuntje in de rug geeft. Bijvoorbeeld met het kindgebonden budget. We volgen Maartje met haar drie kinderen. Maartje kreeg een volledige bijstandsuitkering en gaat daarna weer parttime aan de slag. In de video rekenen we voor hoe Maartje met een aanvullende uitkering en speciale regelingen voor alleenstaande ouders in de bijstand er toch op vooruit gaat. Met deze extra's van de overheid heeft ze een opstapje zodat ze geleidelijk aan meer kan gaan werken als haar kinderen groter zijn. 


4. Schuldpreventie
Het overkomt ons allemaal wel eens. Rood staan. Voor een keertje is dat niet zo erg. Maar er zijn mensen die regelmatig rood staan omdat er meer geld uitgaat dan erin komt. Ze bouwen zo ongemerkt schulden op. Uw gemeente krijgt deze mensen vaak pas aan het loket als ze al flink in de schulden zitten of zelfs in een crisissituatie zijn beland. Deze video wijst erop hoe belangrijk het is om tijdig orde op zaken te stellen en schulden niet te laten oplopen. Via de website zelfjeschuldenregelen.nl van Nibud kan iemand zelf een stappenplan maken om uit de schulden te komen. Mensen die het alsnog niet lukt om zelf afspraken te maken met schuldeisers, worden in de video doorverwezen naar uw gemeente.5. Huisbezoek
Als gemeente legt u huisbezoeken af bij mensen met een bijstandsuitkering. U doet dit om te kijken of de informatie die u heeft over de woonsituatie klopt. Uiteraard wilt u dat deze mensen goed geïnformeerd zijn over hun rechten en plichten. Dat is prettig voor henzelf. Maar ook voor de medewerkers van uw gemeente. Na het bekijken van dit filmpje weten mensen die een huisbezoek krijgen precies wat uw gemeente wel en niet mag doen. En aan welke regels zij zich zelf moet houden.


6. Individuele studietoeslag
De individuele studietoeslag is een regeling voor studenten met een beperking. De regeling komt uit de Wajong, maar vanaf 2015 kan ook de gemeente een studietoeslag geven aan studenten met een beperking. Nog lang niet iedereen kent deze toeslag. Met deze video maakt u studenten met een beperking attent op deze regeling en legt u op een heldere manier uit aan welke regels zij moeten voldoen om voor deze regeling in aanmerking te komen.


7. Taaleis (Nederlandse ondertiteling)
Vanaf 2016 geldt de Taaleis. Per 1 januari voor mensen die in 2015 nog geen uitkering hadden. En vanaf 1 juli voor mensen die in 2015 al een bijstandsuitkering hadden. Met deze video legt u op een vriendelijke en laagdrempelige manier uit dat uw gemeente mensen met een uitkering kan verplichten om goed Nederlands te leren lezen, spreken en schrijven. De video vertelt welke mensen examen moeten doen voor de Taaleis. En wat de gevolgen zijn voor hun bijstandsuitkering als zij niet aan de eisen kunnen of willen voldoen.

 
7a. Taaleis (Engelse ondertiteling)8. Kostendelersnorm
De kostendelersnorm geldt voor iedereen die in één huis woont met kostendelende medebewoners. Wie dat zijn en wat dat dan betekent voor de bijstandsuitkering, dat wordt in deze nieuwe video over de kostendelersnorm uitgelegd. We laten met een eenvoudig voorbeeld in een speelse animatie zien hoe de kostendelersnorm werkt. Uw klanten begrijpen na het zien van dit filmpje het principe van de kostendelersnorm, wie er mee kan tellen en wie niet hoeft mee te tellen voor de kostendelersnorm.


9. Arbeidsverplichtingen, feitelijke opsomming

"Heeft u een bijstandsuitkering? Of gaat u die aanvragen? Een bijstandsuitkering krijgt u niet zomaar. Daar staan deze arbeidsverplichtingen tegenover” Zo begint dit filmpje over arbeidsverplichtingen voor mensen met een uitkering. Het is een feitelijke opsomming van de plichten waar men zich aan moet houden. Het gaat dan om het zoeken van betaald werk, het solliciteren en het verantwoording afleggen daarover. Het gaat over de eisen die de gemeente kan stellen aan reistijd, gedrag bij sollicitaties, het behouden van deeltijdwerk. Ook spreekt het over de situatie van klanten met een beperking en de bijbehorende verplichtingen of een re-integratietraject. De gemeente kan deze video inzetten om klanten die een uitkering aanvragen in kort bestek te vertellen wat er van ze verwacht wordt.


10. Arbeidsverplichtingen bij aanvraag uitkering
De arbeidsverplichtingen gelden al voordat iemand een bijstandsuitkering aanvraagt. In deze video laten we aan de hand van Mark Dijkmans (28 en werkloos automonteur) zien wat de gemeente verwacht van iemand die geen werk en inkomen heeft. Wat doet Mark om een baan te vinden? Hij gebruikt zijn netwerk en sociale media, maakt een CV, schrijft zich in bij uitzendbureaus, zoekt banen op vacaturesites en stuurt sollicitatiebrieven. Op het moment dat hij een bijstandsuitkering aanvraagt, is Mark al volop bezig. Voor de gemeente is het makkelijk om hem hierin verder te begeleiden. Geen feitelijke opsomming van de arbeidsverplichtingen, wel een duidelijk verhaal waarin vrijwel alle verplichtingen aan bod komen.

Informatie
Referenties

Cyril Tholen, Hoofd beleid afdeling Werk, Zorg en Inkomen gemeente Zoetermeer: Beeld zegt meer dan duizend woorden. Vandaar ons enthousiasme voor het idee van Stimulansz om informatie over wet- en regelgeving in filmvorm aan te bieden aan onze inwoners.
Marjolein Kos. Klantmanager Inkomen RSD De Liemers: Wat ik merk is dat er toch nog veel onduidelijkheid is over de Participatiewet. Dan is het prettig als je tijdens een bijeenkomst een helder en concreet filmpje kunt laten zien over de arbeidsverplichtingen. Dat helpt mij enorm.
Team communicatie Gemeente Apeldoorn: We gebruiken het filmpje over de kostendelersnorm bij de voorlichting aan re-integratieklanten. De ervaringen hiermee zijn zeer positief. Het schept duidelijkheid, zeker voor mensen die vanuit de WW in de bijstand terechtkomen.

Prijzen 2017
  • € 509,00 per video.
  • De prijs van de video is inclusief uw lokale gegevens zoals een logo en contactgegevens.
  • De prijs van € 509,00 per video geldt ook voor een samenwerkingsverband, mits voor alle betrokken gemeenten de lokale informatie hetzelfde is en ze gebruikmaken van een gezamenlijk logo.
  • Het recht op tonen van de film geldt onbeperkt, tenzij er een update van de film nodig is door wijzigingen in wet- en regelgeving. Een update kost € 255,00.

Volledige voorwaarden.

Deze video's op deze pagina's zijn eigendom van Stimulansz en mogen niet worden gekopieerd, bewerkt of op enigerlei wijze verspreid zonder voorafgaande toestemming.