In dit nieuwsbericht antwoord op 2 veelgestelde vragen over schuldhulpverlening.

De afgelopen maanden is er veel aandacht voor vroegsignalering bij schuldenproblematiek. Welke rol heeft de gemeente? Hoe zit het met de privacy? Wat wil de gemeente met schuldhulpverlening bereiken?

Vroegsignalering is het vroegtijdig in beeld brengen van mensen met betalingsproblemen om vroegtijdige hulpverlening mogelijk te maken en erger te voorkomen. Gemeenten, woningcorporaties, zorgverzekeraars, energieleveranciers en waterbedrijven werken hierbij samen. De gemeente benadert vervolgens de betrokken burger met een hulpaanbod. Om alle belangen en rechten te waarborgen is er een handreiking geschreven voor het proces en de te maken afspraken.

Iemand zit in een minnelijke schuldregeling bij gemeente en heeft ook beschermingsbewind op grond van schulden (schuldenbewind). Mag de bewindvoerder dan het maximale tarief vanwege problematische schulden rekenen?

Bij de beantwoording van deze vraag, spelen verschillende aspecten een rol:

  • De rechtbank toetst of schuldenbewind een passende maatregel is. Hiervoor stelt de rechtbank een hogere vergoeding vast.
  • Is schuldenbewind nog passend, als er sprake is van een schuldregeling? De gemeente kan een verzoek tot aanpassing van de maatregel bij de rechter vragen. Door de schuldregeling kan ‘gewoon’ beschermingsbewind passend zijn.

Geïnteresseerd

Wilt u als SJD’er meer leren over schuldhulp? Meld u aan voor deze bijeenkomst op 24 mei.

Geselecteerd op basis van dit onderwerp

Deel deze pagina