0

Een hulpverlener staat hen met raad en daad bij en biedt hoop op een oplossing. Maar er zijn mensen die geen hulp vragen. Zelfs niet als er wordt gedreigd met huisuitzetting. De vrouw houdt de aankondigingen voor haar man achter. Het lijkt een soort verstoppertje: als ik jou niet zie, zie jij mij niet. Maar de deurwaarder ziet haar wel degelijk en staat op de aangekondigde tijd bij haar voor de deur. Voor de vrouw in kwestie onvoorstelbaar. Het is haar huis, haar trots.

Aan de deur

Is er iemand van de woningbouwvereniging vooraf op huisbezoek geweest? Of de deurwaarder? Heeft iemand een signaal doorgegeven aan de schuldhulpverlening? Zijn die bij het gezin langs gegaan? Als personen weglopen van hun moeilijkheden en die niet onder ogen durven zien, zet dan als hulpverlener de eerste stap.
De gevolgen van een huisuitzetting zijn heel ingrijpend. De eerste twee jaar zal het gezin niet in aanmerking komen voor een andere woning, zo weet de hulpverlener. Het gezin is nu tijdelijk ingetrokken bij oma, maar haar huis is veel te klein voor zoveel mensen. Wat doet dat met de kinderen? De staatssecretaris van Sociale Zaken en Welzijn spant zich in om kinderen niet onder armoede te laten lijden. Samen met andere organisaties worden allerlei voorzieningen in natura voor kinderen aangeboden. Maar een huis, een thuis lijkt mij toch het belangrijkst. En daar ontbreekt het de kinderen nu aan.

Hoop

Misschien komt het nog goed. De woningbouwvereniging had niet de bedoeling om woningen waarin gezinnen met kinderen wonen te ontruimen. De directrice wil het gezin aan een nieuwe woning helpen, maar dan moeten ze wel beschermingsbewind aanvragen. Daar willen ze in eerste instantie niet aan. Maar na een indringend en persoonlijk gesprek met de directrice zeggen ze toe te gaan praten met het maatschappelijk werk over de maatregel.
De directrice toont sterke betrokkenheid en legt uit waarom de vrouw en man hulp moeten zoeken. De schulden zijn hun probleem en zij moeten het oplossen. De hulpverlenende organisaties kunnen het gezin verder helpen. Door hen de hand te reiken en deze niet los te laten. Sommige mensen kunnen het niet alleen, hun financiële zelfredzaamheid wordt overschat. Bij de hulp- en dienstverlening aan burgers met financiële problemen moet je daar rekening mee houden.

Geselecteerd op basis van dit onderwerp