search-wpsolr

Alle resultaten
Type
 • post (611)
 • training (55)
 • landingspagina (48)
 • contactpersoon (43)
 • advies (21)
 • attachment (18)
 • page (16)
 • product (15)
 • kennisbanken (10)
 • actueel (2)
Categorieën Nieuws
 • Werk en inkomen (188)
 • Armoede en schuldhulp (126)
 • Participatiewet (121)
 • Wmo (104)
 • Bedrijfsvoering (76)
 • Jeugd (57)
 • Actueel (49)
 • Juridisch (45)
 • Inburgering (31)
 • Privacy (22)
 • VN-Verdrag (22)
 • Kennis en informatievoorziening (21)
 • Clientenparticipatie (20)
 • Sociale wijkteams (20)
 • Tozo (16)
News tags
 • KiC (1)
 • Kwaliteit in control (1)
 • gemeentefonds (1)
 • sjd (1)
 • sjder (1)
 • sociaal domein (1)
 • sociaal juridisch dienstverlener (1)
Categorieën
 • Boek (7)
 • Digitaal (7)
 • Brochure (1)
Type
 • Incompany (37)
 • Open (32)
 • Online (12)
Kennisbanken
 • Kennisbank (10)
Werkveld
 • Werk en inkomen (3)
 • Armoede en schuldhulp (1)
 • Inburgering (1)
 • Jeugd (1)
 • Naleving (1)
 • Sociaal Juridische Dienstverlening (1)
 • Wmo (1)
Advies
 • Managementinformatie (7)
 • Kwaliteitscontrole (4)
 • Procescontrole (3)
 • Advies op maat (2)
 • Financieel advies (2)
 • Publieksinformatie (2)
 • Rekentools (2)
 • Juridische kennisbank (1)
 • Strategisch advies (1)
Werkveld
 • Sociaal domein (11)
 • Werk en inkomen (11)
 • Armoede en schuldhulp (7)
 • Jeugd (7)
 • Wmo (7)
 • Welzijn (2)
 • Inburgering (1)
Functie
 • Beleidsadviseur (24)
 • Klantmanager werk en inkomen (24)
 • Kwaliteitsmedewerker/intern controleur (15)
 • Wmo-consulent (15)
 • Schuldhulpverlener (14)
 • Wijkteammedewerker (12)
 • Sociaal juridische dienstverlener (9)
 • Handhaver (6)
Werkveld
 • Sociaal domein algemeen (17)
 • Werk en inkomen (17)
 • Bedrijfsvoering (12)
 • Armoede en schuldhulp (10)
 • Wmo (10)
 • Jeugd (7)
 • Cliëntenparticipatie (5)
 • Inburgering (2)
 • Kwaliteitscontrole (1)
 • Sociale wijkteams (1)
1 tot 12 resultaten van de 839
Blog van Wim Eiselin: Invloed van het verwerpen van een erfenis door een bijstandsgerechtigde, Lees meer

Van Wim Eiselin, op 06/09/2020

Maar ik heb me bij de kladden gegrepen. Met moedeloosheid en weeklagen bereiken we nooit een oplossing. En er zijn zeker lichtpuntjes. Hieronder 3 initiatieven en daden die de schuldenproblematiek verkleinen. Lichtpuntje 1: Kwijtschelden van schulden Ruim 1.400 Arnhemmers zijn sinds 1 januari 202 Lees meer

Van Mr. Corinne Berhitu, op 01/28/2020

Het oplossen van schulden vraagt om samenwerking van gemeente en partners gebaseerd op een gedeelde missie, duidelijke taken en rollen en onderling vertrouwen. Lees meer

Van Karin van Nuland, op 06/16/2020

Samenwonen om zorg te geven en de Participatiewet: stand van zaken Lees meer

Van Mr. Petra Gerritsen, op 06/23/2020

De Tweede Kamer heeft op 2 juli 2020 de nieuwe Wet inburgering aangenomen. Vanaf 1 juli 2021 leren nieuwkomers zo snel mogelijk de Nederlandse taal en gaan ze aan het werk. Na de zomer behandelt de Eerste Kamer het wetsvoorstel. Stimulansz ondersteunt gemeenten bij de invoering van het nieuwe inburg Lees meer

Van Fawzi, op 07/03/2020

Inzet van ondersteuning via de Wmo en de Jeugdwet moet zo effectief mogelijk zijn. Dat vraagt om een goede kwaliteitscontrole. Goede uitvoeringskwaliteit vermindert frauderisico’s en maakt handhaving na toekenning makkelijker. Lees meer

Van Mr. Paul Norp, op 02/03/2020

Hoe vaak wordt er niet geklaagd over irrationeel gedrag van klanten waardoor de resultaten van beleid tegenvallen? Evelien Meester vertelt hoe inzichten uit de gedragswetenschap kunnen helpen. Lees meer

Van Mr. Evelien Meester, op 08/03/2020

Een forse groep huishoudens komt na inkomensverlies snel in de financiële problemen, ondanks het sociale vangnet van de WW en de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo). Ruim 100.000 huishoudens kunnen na verlies van werk binnen een half jaar hun maandlasten niet meer drage Lees meer

Van Fawzi, op 09/07/2020

Zorg dat u juist de meest kwetsbare doelgroep in beeld houdt door de schuldhulpverlening en de activering met elkaar te verbinden. Lees meer

Van Frans Kuiper, op 08/13/2020

Domeinoverstijgend verstrekken van persoonsgegevens bij vermoeden van fraude Lees meer

Van Mr. Marjolein Schuurman, op 09/01/2020

Betaalbaar wonenIn 2021 worden de huren van dure scheefwoners verlaagd. Het gaat dan om huurders van een sociale huurwoning van woningcorporaties waarbij de huur te hoog is in verhouding tot het inkomen. Deze scheefgroei komt bijvoorbeeld door een terugval in inkomen of omdat huurders in het ver Lees meer

Van Fawzi, op 09/15/2020

Het steun- en herstelpakket dat 1 oktober van start gaat, krijgt brede steun in de Tweede Kamer. Het pakket regelt onder andere de verlenging van de steunmaatregelen voor banen en economie. Lees meer

Van Redactie, op 09/30/2020