0

search-wpsolr

Alle resultaten
Categorieën Nieuws
 • Werk en inkomen (131)
 • Armoede en schuldhulp (104)
 • Participatiewet (98)
 • Wmo (84)
 • Jeugd (42)
 • Bedrijfsvoering (41)
 • Actueel (40)
 • Juridisch (40)
 • Inburgering (31)
 • Sociale wijkteams (21)
 • Blog (15)
 • Kennis en informatievoorziening (15)
 • Geen onderdeel van een categorie (12)
 • Kwaliteitszorg (12)
 • Clientenparticipatie (8)
Categorieën
 • Digitaal (7)
 • Boek (6)
 • Brochure (1)
Type
 • Incompany (13)
 • Open training en incompany (12)
 • Open training (6)
 • Opleiding (2)
 • Platform (2)
 • Platformbijeenkomst (2)
 • Actualiteiten (1)
 • Adviestraject (1)
 • Open training en Incompany (1)
 • Open training en incompany (1)
 • Workshop (1)
Categorieën
 • Training (46)
 • Actualiteitendag (14)
 • Gebruikersbijeenkomst (7)
 • Opleiding (6)
 • Platformbijeenkomst (4)
 • Webinar (4)
 • E-learning (2)
Kennisbanken
 • Kennisbank (10)
Werkveld
 • Werk en inkomen (3)
 • Armoede en schuldhulp (1)
 • Inburgering (1)
 • Jeugd (1)
 • Naleving (1)
 • Sociaal Juridische Dienstverlening (1)
 • Wmo (1)
Advies
 • Managementinformatie (5)
 • Kwaliteitscontrole (3)
 • Rekentools (3)
 • Advies op maat (2)
 • Financieel advies (2)
 • Publieksinformatie (2)
 • Procescontrole (1)
Werkveld
 • Werk en inkomen (10)
 • Sociaal domein (8)
 • Armoede en schuldhulp (6)
 • Jeugd (6)
 • Wmo (6)
 • Welzijn (2)
 • Inburgering (1)
Functie
 • Consulent (51)
 • Kwaliteitsmedewerker (32)
 • Beleidsmedewerker (27)
 • Wijkteammedewerker (20)
 • Jurist (14)
 • Manager (11)
 • Sociaal juridisch dienstverlener (10)
 • Handhaver (6)
 • Lid adviesraad (5)
Werkveld
 • Participatiewet (23)
 • Sociaal domein integraal (21)
 • Schuldhulp (20)
 • Wmo (13)
 • Omgekeerd werken (12)
 • Kwaliteit & beleid (11)
 • Jeugd (10)
 • Inburgering (6)
Thema
 • Trainingen & Evenementen (4)
 • Themapagina (3)
 • Juridische kennisbank (1)
Training regio
 • Utrecht (26)
 • Roermond (1)
 • Zwolle (1)
Leerdoel
 • Verdieping in mijn vak (38)
 • Mijn kennis actueel houden (24)
 • Mijn vaardigheden ontwikkelen (20)
 • Nieuw vakgebied (10)
 • Verbreding in mijn vak (8)
Uitvoering
 • Training (41)
 • Actualiteitendag (14)
 • Opleiding (6)
 • Webinar (5)
 • E-learning (3)
1 tot 12 resultaten van de 733
Keuzes maken en iets zelf kunnen Om grip te krijgen op je eigen leven is het van groot belang om zelf keuzes te kunnen maken en zelf de regie te nemen. Daarom ligt in de Jeugdwet, Participatiewet, Wmo 2015 en in andere sociale wet- en regelgeving de nadruk op de ‘eigen kracht’ van mensen: de ov Lees meer

Van 359355, op 12/04/2018

De aanpak van Kees is eigenlijk niets bijzonders: Albert Heijn, Bol.com en Amazon doen het al jaren. Ze geven me ‘persoonlijke’ aandacht. Ze weten precies wat ik eet, lees en wanneer ik jarig ben. En ze weten hoeveel ze aan me kunnen verdienen. Deze marketingaanpak begint ook door te dringen in Lees meer

Van José Hendriksen, op 12/19/2018

In een blog van mijn collega Anitra Vink is een casus uitgewerkt waarbij wordt gepleit voor 1 budget sociaal domein om zo bij te dragen aan ontschotting. Maar kan en mag een gemeente het budget voor het sociaal domein ontschotten? Het antwoord daarop is heel duidelijk: ja, dat kan en mag. Het groots Lees meer

Van Tijmen Zentveld, op 01/17/2019

Of past het in de onderscheidingsdrang van politieke partijen in verkiezingstijd en is de bijstand dan een eenvoudig slachtoffer? Terugkijkend op de afgelopen 40 jaar duurt het resultaat van een gemiddelde verbouwing voordat weer aan een nieuwe wetswijziging wordt begonnen minder dan 10 jaar. Hier g Lees meer

Van Frans Kuiper, op 03/19/2019

Algemene bijstand wordt verleend naar een all-in norm. Dit impliceert dat degene die algemene bijstand ontvangt de vrijheid heeft de bijstand te besteden op een wijze die hem goeddunkt. Daartoe kan behoren het voeren van een sobere of kostenbesparende levensstijl. Voor een afstemming (op grond van a Lees meer

Van Wim Eiselin, op 05/07/2019

Handhaving is in de uitvoeringspraktijk van de Wmo en Jeugdwet nog relatief nieuw en onbekend terrein. Met de komst van de Wmo 2015 en de Jeugdwet kregen gemeenten te maken met nieuwe doelgroepen en nieuwe vormen van ondersteuning, zoals begeleiding, beschermd wonen en jeugdhulp. Deze dure dienstver Lees meer

Van Mr. Paul Norp, op 05/31/2019

Fraudepreventie en -bestrijding bij de Wmo en Jeugdwet leven nog niet echt in gemeenteland. Vooral voor kwetsbare cliënten is dit erg, vindt Paul Norp. Hij benadrukt het belang van duidelijke eisen in de beschikking. Lees meer

Van Mr. Paul Norp, op 06/04/2019

Lees hier de complete tekst van de alternatieve troonrede sociaal domein. Lees meer

Van Mr. Evelien Meester, op 09/17/2019

Paul Norp behandelt tijdens de Actualiteitendagen Wmo diverse gerechtelijke uitspraken over de toepassing van de Wmo waarmee gemeenten in de praktijk direct iets kunnen. Lees meer

Van Mr. Paul Norp, op 09/19/2019

De regie over inburgering komt bij de gemeente te liggen in plaats van de inburgeraar. Dat vindt Gerrit de grootste winst van de nieuwe inburgeringswet die naar verwachting op 1 januari 2021 in werking treedt. “De gemeente kan trajecten voor inburgering en werk beter op elkaar afstemmen en meer re Lees meer

Van Ger Ramaekers, op 10/04/2019

Aanleiding In 2021 wordt de verdeling van het gemeentefonds helemaal herzien. Voor de herziening voert het Rijk op dit moment twee onderzoeken uit. Het onderzoek is in twee delen opgeknipt: Eén onderzoek naar de verdeling van de middelen voor het sociaal domein en één onderzoek naar de verdeling Lees meer

Van Redactie, op 10/10/2019

Mensen die in armoede leven, hebben vaak even een duwtje in de rug nodig. Daarom is het volgens Wilma Kuiper belangrijk om maatwerk te leveren. Lees meer

Van Ger Ramaekers, op 10/17/2019