search-wpsolr

Alle resultaten
Type
 • acf-field (56)
 • advies (24)
 • contactpersoon (36)
 • kennisbanken (9)
 • landingspagina (26)
 • page (6)
 • post (225)
 • product (23)
 • training (37)
Categorieën Nieuws
 • Actueel (6)
 • Armoede en schuldhulp (30)
 • Bedrijfsvoering (22)
 • Blog (3)
 • Clientenparticipatie (15)
 • Geen onderdeel van een categorie (5)
 • Jeugd (19)
 • Juridisch (4)
 • Kennis en informatievoorziening (3)
 • Participatiewet (11)
Categorieën
 • Boek (5)
 • Brochure (1)
 • Digitaal (5)
 • Video (12)
Categorieën
 • Actualiteitendag (13)
 • Opleiding (2)
 • Platform (4)
 • Themabijeenkomst (1)
 • Training (17)
Kennisbanken
 • Module (9)
Werkveld
 • Armoede en schuldhulp (1)
 • Cliëntenparticipatie (1)
 • Jeugd (1)
 • Naleving (1)
 • Sociaal Juridische Dienstverlening (1)
 • Werk en inkomen (3)
 • Wmo (1)
Advies
 • Advies op maat (1)
 • Financieel advies (2)
 • Informatiemanagement (3)
 • Kwaliteitscontrole (5)
 • Managementinformatie (9)
 • Privacy en Informatieveiligiheid (1)
 • Procescontrole (4)
 • Publieksinformatie (3)
 • Strategisch advies (3)
Werkveld
 • Armoede en schuldhulp (6)
 • Jeugd (8)
 • Privacy en informatieveiligheid (3)
 • Sociaal domein (14)
 • Welzijn (3)
 • Werk en inkomen (12)
 • Wmo (9)
Werkveld
 • Armoede en schuldhulp (1)
 • Sociaal Juridische Dienstverlening (1)
 • Sociale wijkteams (1)
 • Werk en inkomen (2)
 • Wmo (2)
Werkveld
 • Armoede en schuldhulp (6)
 • Bedrijfsvoering (4)
 • Cliëntenparticipatie (3)
 • Handhaving (2)
 • Jeugd (1)
 • Kwaliteitscontrole (2)
 • Sociaal Juridische Dienstverlening (10)
 • Sociaal domein algemeen (3)
 • Sociale wijkteams (2)
 • Werk en inkomen (9)
Regio
 • Groningen (1)
 • Utrecht (18)
Thema
 • Advies & bedrijfsvoering (1)
 • Juridische kennisbanken (3)
 • Trainingen & Evenementen (5)
Startdatum
 • 24 mei 2018 (2)
 • 7 juni 2018 (2)
 • 10 april 2018 (1)
 • 11 juni 2018 (1)
 • 11 oktober 2018 (1)
 • 12 juni 2018 (1)
 • 14 mei 2018 (1)
 • 17 september 2018 (1)
 • 18 juni 2018 (1)
 • 19 april 2018 (1)
 • 19 juni 2018 (1)
 • 19 september 2018 (1)
 • 20 maart 2018 (1)
 • 20 september 2018 (1)
 • 20170902 (1)
 • 21 juni 2018 (1)
 • 21 november 2018 (1)
 • 23 april 2018 (1)
 • 23 mei 2018 (1)
 • 25 juni 2018 (1)
 • 28 mei 2018 (1)
 • 29 maart 2018 (1)
 • 31 mei 2018 (1)
 • 4 juni 2018 (1)
 • 5 juni 2018 (1)
 • 6 december 2018 (1)
 • 6 september 2018 (1)
 • 7 mei 2018 (1)
 • 9 oktober 2018 (1)
1 tot 12 resultaten van de 442
Bedrijfsvoering
Raffaela heeft de studie Lexicologie aan de VU gedaan (deze studie bestaat helaas niet meer). Bij lexicologie houd je je bezig met de betekenis van woorden, de relaties tussen woorden (semantiek) en hoe je die kunt weergeven. Een lexicoloog maakt bijvoorbeeld woordenboeken. Terminologie is eigenlijk Lees meer

Van Laura Tejedor, op 04/24/2018

Wmo
De Omgekeerde Modelverordening sociaal domein helpt gemeenten bij de transformatie. Deze verordening verschilt in belangrijke mate van alle verordeningen die tot nu toe zijn verschenen. Bekijk hier alvast de 6 voordelen en bestel de verordening op voorinschrijving. Lees meer

Van Evelien Meester, op 04/23/2018

Wmo
Is uitstel van het onderzoek van een Wmo-melding mogelijk? De Wmo 2015 regelt alleen dat het onderzoek binnen 6 weken na de melding moet zijn afgerond. Na die 6 weken kan de cliënt in elk geval een aanvraag doen, waarop de gemeente binnen 2 weken (na ontvangst) moet beschikken.De Awb i Lees meer

Van Fawzi, op 04/23/2018

Bedrijfsvoering
In een blog van mijn collega Anitra Vink is een casus uitgewerkt waarbij wordt gepleit voor 1 budget sociaal domein om zo bij te dragen aan ontschotting. Maar kan en mag een gemeente het budget voor het sociaal domein ontschotten? Het antwoord daarop is heel duidelijk: ja, dat kan en mag. Het groo Lees meer

Van Tijmen Zentveld, op 04/20/2018

Bedrijfsvoering
Stimulansz adviseur Andries Terpstra geeft u 5 tips voor het vaststellen van levering van zorg: 1. Tevredenheidsonderzoek bij cliënten Veel gemeenten voeren een cliënttevredenheidsonderzoek. Dit onderzoek geeft alleen zekerheid over de levering als het proces zodanig is ingericht, dat alle aanbi Lees meer

Van Fawzi, op 04/19/2018

Werk en inkomen
Als je als argeloze burger achter de tv zit dan worden er zoveel verschillende signalen uitgezonden, dat je al snel het spoor bijster raakt. Wat signalen op een rij Het gaat goed met de economie. Het aantal mensen in de bijstand daalt en zit nu weer onder de 400.000 (tot aan pensioengerechtigde le Lees meer

Van Frans Kuiper, op 04/19/2018

Werk en inkomen
Een Nederlandse uitkering kan men in beginsel alleen ontvangen als men in Nederland woont. Maar er zijn uitzonderingen. Op grond van de wet BEU kun je kinderbijslag en uitkeringen op grond van ziekte (ZW), arbeidsongeschiktheid (WIA/WAO/vervolguitkering WGA/Waz), als nabestaande (Anw) of pensioenger Lees meer

Van Marjolijn, op 04/18/2018

Jeugd
Had u de bril niet opgezet, dan had u dat gemist. En dan was het probleem met geld misschien wel goed opgepakt, maar waren de andere problemen blijven liggen. En daarmee weet u één ding zeker: deze jongere ziet u vroeg of laat weer terug bij een ander loket. Jaarverslag 2017 Nationale Ombudsman Lees meer

Van Anitra Vink, op 04/12/2018

Armoede en schuldhulp
De Hogeschool van Amsterdam (HvA) wil bij een grote groep klanten in de schuldhulpverlening het screeningsinstrument SCIL18+ afnemen. Het instrument bestaat uit een korte lijst met 14 vragen en opgaven die u samen met de klant invult. Tijdens de pilot is het de bedoeling dat u dit doet tijdens een g Lees meer

Van Simone Nieuwenhuis, op 04/11/2018

Participatiewet
Worstelt u ook met het beleid voor bijzondere bijstand? Het is behoorlijk balanceren tussen te veel en te weinig regelen. U wilt dat zowel de klantmanagers als de inwoners voldoende houvast hebben aan het beleid. Tegelijk wilt u niet te veel dichtregelen, zodat er ruimte blijft voor maatwerk. Want b Lees meer

Van Evelien Meester, op 04/10/2018

Bedrijfsvoering
Abdelkader vond zijn weg via meester Bart en Omar leerde Nederlands spreken dankzij de kinderpostzegels. Zo kwam hij achter de voordeur en leerde hij mensen kennen die met hem in gesprek wilden. Het begint met taal Ik ben op het 10-jarig jubileum van ‘Het begint met taal’. Meestal zijn de cong Lees meer

Van José Hendriksen, op 04/05/2018

Opleiding
Tijdens deze basisopleiding komen alle facetten van het werk van de klantmanager inkomen aan bod. U hebt hierna een brede basis waarop u verder kunt bouwen. Lees meer

Van Miranda, op 03/30/2018
8 dagen
12 deelnemers
2699,00