search-wpsolr

Alle resultaten
Type
 • post (454)
 • training (57)
 • contactpersoon (40)
 • landingspagina (36)
 • advies (21)
 • product (16)
 • page (13)
 • kennisbanken (8)
Categorieën Nieuws
 • Werk en inkomen (135)
 • Wmo (82)
 • Participatiewet (77)
 • Armoede en schuldhulp (75)
 • Bedrijfsvoering (63)
 • Jeugd (47)
 • Actueel (32)
 • Juridisch (27)
 • VN-Verdrag (21)
 • Privacy (19)
 • Clientenparticipatie (17)
 • Sociale wijkteams (14)
 • Kennis en informatievoorziening (12)
 • Geen onderdeel van een categorie (9)
 • Blog (7)
News tags
 • KiC (1)
 • Kwaliteit in control (1)
 • gemeentefonds (1)
 • informatiemanager (1)
 • sociaal domein (1)
 • vacature (1)
Categorieën
 • Boek (7)
 • Digitaal (7)
 • Brochure (1)
 • Video (1)
Categorieën
 • Training (32)
 • Actualiteitendag (9)
 • Platform (6)
 • Workshop (4)
 • Opleiding (3)
 • Inspiratiesessie (1)
 • Masterclass (1)
 • Themabijeenkomst (1)
 • e-learning (1)
Werkveld
 • Werk en inkomen (3)
 • Armoede en schuldhulp (1)
 • Jeugd (1)
 • Naleving (1)
 • Sociaal Juridische Dienstverlening (1)
 • Wmo (1)
Advies
 • Managementinformatie (7)
 • Kwaliteitscontrole (4)
 • Procescontrole (3)
 • Publieksinformatie (3)
 • Advies op maat (2)
 • Financieel advies (2)
 • Juridische kennisbank (1)
 • Strategisch advies (1)
Werkveld
 • Sociaal domein (12)
 • Werk en inkomen (11)
 • Wmo (8)
 • Jeugd (7)
 • Armoede en schuldhulp (6)
 • Welzijn (3)
Werkveld
 • Werk en inkomen (2)
 • Wmo (2)
 • Armoede en schuldhulp (1)
 • Sociaal Juridische Dienstverlening (1)
 • Sociale wijkteams (1)
Functie
 • Beleidsadviseur (23)
 • Klantmanager werk en inkomen (21)
 • Kwaliteitsmedewerker/intern controleur (15)
 • Schuldhulpverlener (14)
 • Wijkteammedewerker (14)
 • Wmo-consulent (14)
 • Sociaal juridische dienstverlener (11)
 • Handhaver (7)
Werkveld
 • Sociaal domein algemeen (21)
 • Werk en inkomen (20)
 • Bedrijfsvoering (12)
 • Wmo (12)
 • Armoede en schuldhulp (10)
 • Jeugd (9)
 • Cliëntenparticipatie (3)
 • Sociale wijkteams (1)
Thema
 • Trainingen & Evenementen (5)
 • Juridische kennisbanken (4)
 • Advies & bedrijfsvoering (1)
1 tot 12 resultaten van de 645
Privacy-rechten Burgers gaan ervan uit dat u, als medewerker bij een gemeente of maatschappelijke organisatie, zorgvuldig met hun gegevens omgaat. Dat er goed is nagedacht over hoe u omgaat met persoonsgegevens. En over hoe u deze gegevens verwerkt en beschermd, maar wel zo dat burgers deze eenvo Lees meer

Van Priscilla Looren de Jong, op 02/26/2018

In een blog van mijn collega Anitra Vink is een casus uitgewerkt waarbij wordt gepleit voor 1 budget sociaal domein om zo bij te dragen aan ontschotting. Maar kan en mag een gemeente het budget voor het sociaal domein ontschotten? Het antwoord daarop is heel duidelijk: ja, dat kan en mag. Het groo Lees meer

Van Tijmen Zentveld, op 01/17/2019


Van Simone Nieuwenhuis, op 01/21/2019

Keuzes maken en iets zelf kunnen Om grip te krijgen op je eigen leven is het van groot belang om zelf keuzes te kunnen maken en zelf de regie te nemen. Daarom ligt in de Jeugdwet, Participatiewet, Wmo 2015 en in andere sociale wet- en regelgeving de nadruk op de ‘eigen kracht’ van mensen: de Lees meer

Van 359355, op 12/04/2018

Zulke uitspraken hoor ik regelmatig. Organisaties die willen veranderen, hebben vaak een plan en een projectgroep en het idee dat daarmee alles goed komt. Maar de realiteit blijkt weerbarstig. Herkenbaar? Leerhouding De eerste stap is om een leerhouding te bevorderen. Van onze medewerkers verwacht Lees meer

Van 359355, op 07/05/2018

Het sociaal domein is steeds in beweging. Dit geldt ook voor het toezicht op de kwaliteit en op de rechtmatigheid. Soms loop je tegen zaken aan waarvan je denkt: hoe los ik dit op? Wellicht is de workshop ‘Breinbrekers’ dan iets voor u. U kunt hier uw eigen dilemma’s en casuïstiek naar voren Lees meer

Van Andries Terpstra, op 02/28/2019

Of past het in de onderscheidingsdrang van politieke partijen in verkiezingstijd en is de bijstand dan een eenvoudig slachtoffer? Terugkijkend op de afgelopen 40 jaar duurt het resultaat van een gemiddelde verbouwing voordat weer aan een nieuwe wetswijziging wordt begonnen minder dan 10 jaar. Hier g Lees meer

Van Frans Kuiper, op 03/19/2019

In 2017 trad het breed moratorium in werking. Een adempauze voor mensen die diep in de schulden zitten. De schuldeisers mogen 6 maanden niet incasseren en de schuldhulpverlener kan de zaken van de schuldenaar op orde brengen. Al bij de inwerkingtreding van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening wi Lees meer

Van Corinne Berhitu, op 03/26/2019

Drie op de tien personen zonder werk gaven in 2018 aan door een langdurige ziekte, aandoening of handicap belemmerd te worden bij het verkrijgen van werk. Dat zijn ruim 1,2 miljoen personen. Verreweg de meesten, bijna 1 miljoen, voelden zich sterk belemmerd. Van de sterk-belemmerden geeft met 8 proc Lees meer

Van Ger Ramaekers, op 03/25/2019

Evelien Meester gelooft in de vangnetfunctie van de bijstand. En dat die vangnetfunctie nog beter benut kan worden. Maar wat dan met een basisinkomen, is dat niet dé oplossing voor armoede? Of creëer je daarmee een nieuwe groep armen zonder een vangnet met maatwerk? Lees meer

Van Evelien Meester, op 04/04/2019

Vraag Een cliënt heeft een Wmo melding gedaan voor een aantal maatwerkvoorzieningen. Hij heeft ook een Wlz indicatie. Ik wil onderzoeken of de cliënt voor zijn vragen onder de Wmo valt of onder de Wlz. Waar moet ik bij mijn onderzoek op letten? Antwoord Hier speelt een afbakeningskwestie tuss Lees meer

Van Anitra Vink, op 04/23/2019

Algemene bijstand wordt verleend naar een all-in norm. Dit impliceert dat degene die algemene bijstand ontvangt de vrijheid heeft de bijstand te besteden op een wijze die hem goeddunkt. Daartoe kan behoren het voeren van een sobere of kostenbesparende levensstijl. Voor een afstemming (op grond van a Lees meer

Van Wim Eiselin, op 05/07/2019