search-wpsolr

Alle resultaten
Type
 • post (590)
 • training (67)
 • contactpersoon (43)
 • landingspagina (42)
 • advies (20)
 • attachment (15)
 • product (15)
 • page (14)
 • kennisbanken (10)
 • actueel (2)
Categorieën Nieuws
 • Werk en inkomen (180)
 • Armoede en schuldhulp (115)
 • Participatiewet (114)
 • Wmo (100)
 • Bedrijfsvoering (74)
 • Jeugd (52)
 • Actueel (44)
 • Juridisch (43)
 • Inburgering (27)
 • Privacy (22)
 • VN-Verdrag (21)
 • Clientenparticipatie (20)
 • Kennis en informatievoorziening (20)
 • Sociale wijkteams (19)
 • Tozo (15)
News tags
 • KiC (1)
 • Kwaliteit in control (1)
 • gemeentefonds (1)
 • sjd (1)
 • sjder (1)
 • sociaal domein (1)
 • sociaal juridisch dienstverlener (1)
Categorieën
 • Boek (7)
 • Digitaal (7)
 • Brochure (1)
Type
 • Open (43)
 • Incompany (37)
 • Online (10)
Categorieën
 • Training (36)
 • Actualiteitendag (11)
 • Platform (6)
 • Workshop (6)
 • Opleiding (4)
 • Webinar (3)
 • Inspiratiesessie (2)
 • Masterclass (1)
 • Themabijeenkomst (1)
 • e-learning (1)
Werkveld
 • Werk en inkomen (3)
 • Armoede en schuldhulp (1)
 • Inburgering (1)
 • Jeugd (1)
 • Naleving (1)
 • Sociaal Juridische Dienstverlening (1)
 • Wmo (1)
Advies
 • Managementinformatie (7)
 • Kwaliteitscontrole (4)
 • Procescontrole (3)
 • Advies op maat (2)
 • Financieel advies (2)
 • Publieksinformatie (2)
 • Juridische kennisbank (1)
 • Rekentools (1)
 • Strategisch advies (1)
Werkveld
 • Sociaal domein (11)
 • Werk en inkomen (10)
 • Jeugd (7)
 • Wmo (7)
 • Armoede en schuldhulp (6)
 • Welzijn (2)
 • Inburgering (1)
Werkveld
 • Werk en inkomen (2)
 • Wmo (2)
 • Armoede en schuldhulp (1)
 • Sociaal Juridische Dienstverlening (1)
 • Sociale wijkteams (1)
Functie
 • Beleidsadviseur (30)
 • Klantmanager werk en inkomen (27)
 • Kwaliteitsmedewerker/intern controleur (20)
 • Wmo-consulent (16)
 • Schuldhulpverlener (15)
 • Sociaal juridische dienstverlener (13)
 • Wijkteammedewerker (13)
 • Handhaver (9)
Werkveld
 • Sociaal domein algemeen (22)
 • Werk en inkomen (21)
 • Bedrijfsvoering (15)
 • Wmo (12)
 • Armoede en schuldhulp (11)
 • Jeugd (7)
 • Cliëntenparticipatie (6)
 • Inburgering (4)
 • Sociale wijkteams (2)
 • Kwaliteitscontrole (1)
Thema
 • Juridische kennisbank (3)
 • Trainingen & Evenementen (3)
 • Themapagina (2)
1 tot 12 resultaten van de 818
Ik had dat vandaag. Als inwoner van Friesland heb ik vaak Omrop Fryslân aanstaan. En daar ving ik het bericht op dat een 14-jarige jongen uit Harlingen, die zegt: "sport is mijn leven". Hij blijkt vanwege zijn handicap niet mee te kunnen doen met gymnastiek op school en ook zijn hobby’s voetbal e Lees meer

Van Wim Peters, op 10/20/2016

Ook in de transformatie van het sociaal domein. Zo is in Chesterfield, Missouri, het eerste virtuele ziekenhuis ter wereld opgericht: het Mercy Virtual Care Center, worlds first facility dedicated to telehealth.Het is een ziekenhuis zonder patiënten maar met toch driehonderd werknemers. Wat ze Lees meer

Van José Hendriksen, op 09/15/2016

Het rapport is gemaakt in opdracht van de gemeente Utrecht om hun modulaire systeem voor hulp bij het huishouden te onderbouwen. Dat was nodig na de uitspraak van de CRvB van 18 mei waarin de Raad stelde dat hun 78 uur per jaar voor een basismodule om een huis schoon te maken, niet via degelijk onde Lees meer

Van Wim Peters, op 09/12/2016

Gemeenten proberen te redden wat er te redden is. Tornen aan de oude normen Verreweg de grootste groep gemeenten heeft in het nieuwe beleid op één of andere manier getornd aan de oude normen. De oude normen lagen vast in het CIZ-protocol, zo genoemd omdat het deze naam had op het moment dat in 2 Lees meer

Van Wim Peters, op 08/25/2016

Bureaucratie tegengaan is een heel goede zaak, maar geldt dat ook voor het achterwege laten van beschikkingen? De geschiedenis herhaalt zich Het is niet de eerste keer dat deze discussie gevoerd wordt. De vorige keer was eind jaren 90 toen de RIO's waren opgericht om de AWBZ onafhankelijk, objecti Lees meer

Van Wim Peters, op 06/27/2016

Of misschien zeg ik het verkeerd: is resultaatgericht aanbesteden in, hoort daar resultaatgericht indiceren bij en gaan gemeenten dus - zonder nadenken - over op resultaatgericht indiceren. Resultaatgericht aanbesteden Het grote voordeel van resultaatgericht aanbesteden is dat een gemeente lijkt t Lees meer

Van Wim Peters, op 06/21/2016

Een paar injecties, litertje vocht erin, extra medicijnen mee en natuurlijk een rekening van ruim 80 euro. Als ik van de bijstand had moeten rondkomen zou dat een flinke aanslag op het huishoudbudget zijn. Maar niet als Fransje een Amsterdamse kat was geweest.Want in Amsterdam is altijd alles an Lees meer

Van José Hendriksen, op 12/17/2015

Vanmiddag werd tijdens de kennismiddag van de Inspectie SZW het boek Het probleem samenwerken overhandigd aan staatssecretaris Tamara van Ark. Lees meer

Van Ger Ramaekers, op 02/14/2018

Advies en alledaagse werkelijkheid Gemeenten hebben cliëntenraden en adviesraden ingesteld om de cliënt te betrekken bij het vormen, uitvoeren en evalueren van beleid. Een cliënten- of adviesraad kan gevraagd en ongevraagd advies geven. Het cliëntenperspectief verwoorden en vertegenwoordigen is Lees meer

Van Wilma Kuiper, op 11/02/2017

Verbetering koopkracht kwetsbare groepen Er wordt een aantal maatregelen genomen om de koopkracht van kwetsbare groepen te verbeteren. De dubbele algemene heffingskorting in de bijstand wordt getemporiseerd en de zorgtoeslag en het kindgebonden budget worden verhoogd om gezinnen met lagere Lees meer

Van stimulantz, op 09/19/2017

We beginnen met de visie van Evelien Meester op de vraag achter de vraag. Op welk niveau luistert u meestal? Durft u zichzelf tot doel te stellen om de helft van de gesprekken op een dieper niveau te voeren?We praten veel over het al dan niet bestaan van eigen kracht en over de ‘vraag achter Lees meer

Van Redactie, op 10/12/2017

Wanneer is sprake van fraude in het sociaal domein en in hoeverre is er vervolgens sprake van verwijtbaarheid? In de praktijk blijkt fraude een moeilijk te duiden begrip en daarmee een lastig vraagstuk voor gemeenten.Een aantal gemeenten verkent momenteel de mogelijkheden om met behulp van big d Lees meer

Van Redactie, op 11/07/2017