0

search-wpsolr

Alle resultaten
Type
 • post (691)
 • training (69)
 • landingspagina (46)
 • contactpersoon (45)
 • acf-field-group (43)
 • page (22)
 • advies (19)
 • product (13)
 • kennisbanken (10)
 • begrippenlijst (5)
Categorieën Nieuws
 • Werk en inkomen (218)
 • Armoede en schuldhulp (138)
 • Participatiewet (133)
 • Wmo (109)
 • Bedrijfsvoering (78)
 • Actueel (62)
 • Jeugd (59)
 • Juridisch (54)
 • Inburgering (37)
 • Sociale wijkteams (30)
 • Clientenparticipatie (22)
 • Kennis en informatievoorziening (22)
 • Privacy (22)
 • Tozo (22)
 • VN-Verdrag (22)
Categorieën
 • Boek (6)
 • Digitaal (6)
 • Brochure (1)
Type
 • Incompany (13)
 • Open training en incompany (12)
 • Open training (5)
 • Opleiding (2)
 • Platform (2)
 • Platformbijeenkomst (2)
 • Actualiteiten (1)
 • Adviestraject (1)
 • Open training en Incompany (1)
 • Open training en incompany (1)
 • Themabijeenkomst (1)
 • Workshop (1)
Categorieën
 • Training (40)
 • Actualiteiten (13)
 • Opleiding (6)
 • Platform (5)
 • Workshop (5)
Kennisbanken
 • Kennisbank (10)
Werkveld
 • Werk en inkomen (3)
 • Armoede en schuldhulp (1)
 • Inburgering (1)
 • Jeugd (1)
 • Naleving (1)
 • Sociaal Juridische Dienstverlening (1)
 • Wmo (1)
Advies
 • Managementinformatie (6)
 • Kwaliteitscontrole (4)
 • Procescontrole (3)
 • Rekentools (3)
 • Advies op maat (2)
 • Financieel advies (2)
 • Publieksinformatie (2)
Werkveld
 • Werk en inkomen (11)
 • Sociaal domein (10)
 • Jeugd (7)
 • Wmo (7)
 • Armoede en schuldhulp (6)
 • Welzijn (2)
 • Inburgering (1)
Functie
 • Consulent (41)
 • Kwaliteitsmedewerker (22)
 • Beleidsmedewerker (21)
 • Wijkteammedewerker (15)
 • Sociaal juridische dienstverlener (9)
 • Jurist (8)
 • Handhaver (6)
 • Manager (5)
Werkveld
 • Participatiewet (42)
 • Schuldhulp (30)
 • Sociaal domein integraal (30)
 • Wmo (29)
 • Jeugd (24)
 • Inburgering (22)
 • Omgekeerd werken (17)
 • Kwaliteit & beleid (13)
Thema
 • Trainingen & Evenementen (3)
 • Themapagina (1)
Overzicht Description
 • Uw resultaat: (63)
 • Uw resultaat (3)
Training regio
 • Utrecht (28)
 • Roermond (1)
 • Zwolle (1)
Product type
 • simple (13)
Leerdoel
 • Verdieping in mijn vak (30)
 • Mijn kennis actueel houden (18)
 • Mijn vaardigheden ontwikkelen (10)
 • Nieuw vakgebied (8)
 • Verbreding in mijn vak (6)
Uitvoering
 • Incompany (55)
 • Open training (48)
 • Fysiek (36)
 • Online (19)
 • Blended (4)
1 tot 12 resultaten van de 963
Het sociaal domein is steeds in beweging. Dit geldt ook voor het toezicht op de kwaliteit en op de rechtmatigheid. Soms loop je tegen zaken aan waarvan je denkt: hoe los ik dit op? Wellicht is de workshop ‘Breinbrekers’ dan iets voor u. U kunt hier uw eigen dilemma’s en casuïstiek naar voren Lees meer

Van Andries Terpstra, op 02/28/2019

Of past het in de onderscheidingsdrang van politieke partijen in verkiezingstijd en is de bijstand dan een eenvoudig slachtoffer? Terugkijkend op de afgelopen 40 jaar duurt het resultaat van een gemiddelde verbouwing voordat weer aan een nieuwe wetswijziging wordt begonnen minder dan 10 jaar. Hier g Lees meer

Van Frans Kuiper, op 03/19/2019

Drie op de tien personen zonder werk gaven in 2018 aan door een langdurige ziekte, aandoening of handicap belemmerd te worden bij het verkrijgen van werk. Dat zijn ruim 1,2 miljoen personen. Verreweg de meesten, bijna 1 miljoen, voelden zich sterk belemmerd. Van de sterk-belemmerden geeft met 8 proc Lees meer

Van Ger Ramaekers, op 03/25/2019

U kunt inloggen zoals u gewend bent. Single sign on Deze verandering is een eerste stap in de richting van ‘single sign on’. Dat moeten we misschien even uitleggen. ‘Single sign on’ betekent dat u maar één keer hoeft in te loggen bij Stimulansz. U heeft dan gelijk toegang tot Inzicht Soci Lees meer

Van Redactie, op 04/03/2019

Evelien Meester gelooft in de vangnetfunctie van de bijstand. En dat die vangnetfunctie nog beter benut kan worden. Maar wat dan met een basisinkomen, is dat niet dé oplossing voor armoede? Of creëer je daarmee een nieuwe groep armen zonder een vangnet met maatwerk? Lees meer

Van Mr. Evelien Meester, op 04/04/2019

1. Keukentafelgesprek bij iedere melding Bij de helpdesk van Inzicht sociaal domein komen wekelijks veel vragen binnen van beleidsinhoudelijke of juridische aard. Deze keer beantwoordt expert Anitra Vink een vraag over het keukentafelgesprek. Leer meer > 2. 4 fouten in sociaal beleid die u kunt v Lees meer

Van Redactie, op 05/06/2019

Algemene bijstand wordt verleend naar een all-in norm. Dit impliceert dat degene die algemene bijstand ontvangt de vrijheid heeft de bijstand te besteden op een wijze die hem goeddunkt. Daartoe kan behoren het voeren van een sobere of kostenbesparende levensstijl. Voor een afstemming (op grond van a Lees meer

Van Wim Eiselin, op 05/07/2019

Sinds 2015 is het aantal alleenstaande ouders in de bijstand met 6% afgenomen, terwijl het aantal alleenstaanden en paren bleef stijgen. De oorzaak is de Wet hervorming kindregelingen die begin 2015 is ingegaan. Alleenstaande ouders die kunnen werken of al parttime werkten naast de bijstand, houden Lees meer

Van Ger Ramaekers, op 05/13/2019

Armoede en schuldhulp Actieplan Brede Schuldenaanpak In mei 2018 is de brede schuldenaanpak met een bijbehorend actieplan gepresenteerd door het kabinet. In dat kader is in 2018 ook het startsein gegeven voor het Samenwerkingsverband Brede Schuldenaanpak (Tweede Kamer, 2017–2018, 24 515, nr. 431). Lees meer

Van Fawzi, op 05/15/2019

Het CBS heeft onderzocht hoe de inkomstenbronnen van 60-jarigen in de loop der tijd zijn veranderd. Hiervoor zijn de inkomensbronnen van alle personen die in 2001 60 jaar waren (cohort 2001) en alle personen die in 2011 60 jaar waren (cohort 2011) met elkaar vergeleken, en wel tot deze 60-jarigen Lees meer

Van Redactie, op 05/20/2019

Handhaving is in de uitvoeringspraktijk van de Wmo en Jeugdwet nog relatief nieuw en onbekend terrein. Met de komst van de Wmo 2015 en de Jeugdwet kregen gemeenten te maken met nieuwe doelgroepen en nieuwe vormen van ondersteuning, zoals begeleiding, beschermd wonen en jeugdhulp. Deze dure dienstver Lees meer

Van Mr. Paul Norp, op 05/31/2019

Fraudepreventie en -bestrijding bij de Wmo en Jeugdwet leven nog niet echt in gemeenteland. Vooral voor kwetsbare cliënten is dit erg, vindt Paul Norp. Hij benadrukt het belang van duidelijke eisen in de beschikking. Lees meer

Van Mr. Paul Norp, op 06/04/2019