search-wpsolr

Alle resultaten
Type
 • post (352)
 • training (55)
 • landingspagina (39)
 • contactpersoon (34)
 • advies (23)
 • page (15)
 • product (13)
 • kennisbanken (9)
Categories
 • Werk en inkomen (99)
 • Wmo (65)
 • Armoede en schuldhulp (56)
 • Bedrijfsvoering (56)
 • Participatiewet (39)
 • Jeugd (34)
 • VN-Verdrag (21)
 • Clientenparticipatie (18)
 • Privacy (18)
 • Actueel (17)
 • Juridisch (15)
 • Sociale wijkteams (8)
 • Geen onderdeel van een categorie (6)
 • Kennis en informatievoorziening (5)
 • Blog (3)
 • Kwaliteitszorg (3)
Categorieën
 • Training (31)
 • Actualiteitendag (10)
 • Platform (6)
 • Workshop (4)
 • Opleiding (3)
 • Inspiratiesessie (1)
 • e-learning (1)
Werkveld
 • Werk en inkomen (20)
 • Sociaal domein algemeen (17)
 • Wmo (15)
 • Armoede en schuldhulp (13)
 • Jeugd (12)
 • Sociaal Juridische Dienstverlening (10)
 • Bedrijfsvoering (8)
 • Sociale wijkteams (8)
 • Handhaving (7)
 • Cliëntenparticipatie (4)
 • Kwaliteitscontrole (2)
Landingspagina cat
 • Trainingen & Evenementen (4)
 • Juridische kennisbanken (3)
 • Advies & bedrijfsvoering (1)
Werkveld
 • Werk en inkomen (3)
 • Armoede en schuldhulp (1)
 • Cliëntenparticipatie (1)
 • Jeugd (1)
 • Naleving (1)
 • Sociaal Juridische Dienstverlening (1)
 • Wmo (1)
Advies
 • Managementinformatie (9)
 • Kwaliteitscontrole (5)
 • Strategisch advies (4)
 • Procescontrole (3)
 • Publieksinformatie (3)
 • Financieel advies (2)
 • Advies op maat (1)
 • Informatiemanagement (1)
Werkveld
 • Sociaal domein (13)
 • Werk en inkomen (12)
 • Wmo (9)
 • Jeugd (8)
 • Armoede en schuldhulp (6)
 • Welzijn (3)
 • Cliëntenparticipatie (1)
 • Privacy en informatieveiligheid (1)
Categorieën
 • Digitaal (6)
 • Boek (5)
 • Brochure (1)
 • Video (1)
Werkveld
 • Werk en inkomen (2)
 • Wmo (2)
 • Armoede en schuldhulp (1)
 • Sociaal Juridische Dienstverlening (1)
 • Sociale wijkteams (1)
1 tot 12 resultaten van de 540
Participatiewet
Praktijkvoorbeelden Buitenwettelijk handelen zoals ik dat uit de praktijk en de rechtspraak ken, richt zich in het algemeen op een wetsconforme toepassing. Hierbij wordt op een enkel aspect in begunstigende zin afgeweken van een beperkende bepaling. Bekende voorbeelden uit het verleden zijn: Lees meer

Van Wim Eiselin, op 03/08/2018

VN-Verdrag
Hulp bij het stemmen Bij een bezoek aan een aantal stemlokalen heeft de OVSE geconstateerd dat sommige medewerkers niet goed op de hoogte waren van de regels. Zo'n probleem deed zich voor als stembureaumedewerkers dachten dat hulp in het stemhokje alleen gegeven mocht worden door medewerkers van Lees meer

Van Wim Peters, op 07/27/2017

Jeugd
Sterk is directeur van MEE NL en schreef het voorwoord voor deze publicatie. Dit tweede casusboekje in de serie over de omgekeerde toets gaat over jongeren in de leeftijd van 16 tot 27 jaar met meervoudige problemen. Hulpverleners schieten daarbij vaak tekort omdat ze oplopen tegen wettelijke kaders Lees meer

Van stimulantz, op 06/14/2017

Armoede en schuldhulp
Een groep jongeren van het Zadkine College heeft de afgelopen periode onderzoek gedaan naar deze vraag. Op 22 mei 2017 presenteerden de jongeren hun aanbevelingen. Wethouder Struijvenberg van de gemeente Rotterdam en staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) waren bij de p Lees meer

Van stimulantz, op 05/22/2017

Werk en inkomen
Voorbeschouwing Nu de ontmanteling van de WSW doordendert zijn mensen met arbeidsvermogen, maar met  een grote begeleidingsvraag, afhankelijk geworden van een onduidelijk schimmenspel van instanties met grote en uiteenlopende belangen. Duidelijk is dat er weinig liefde is voor het fenomeen besch Lees meer

Van Frans Kuiper, op 04/24/2017

Werk en inkomen
‘het verzwijgen van de gezinssamenstelling, de inkomsten van de gezinsleden of het bezit van vermogen of goederen van waarde.’ Strookt dit met de opvatting van de Centrale Raad over ‘opzet’ in de Fraudewet? Verminderde verwijtbaarheid In plaats van de zwaarste mate van verwijtbaarheid, nee Lees meer

Van Evelien Meester, op 02/22/2017

Werk en inkomen
Vermoedelijk zal ergens in het najaar een nieuw kabinet het levenslicht zien. Waarschijnlijk te laat om in 2018 al met verregaande maatregelen te komen, maar de kans is groot dat in lijn met eerdere kabinetten ook de nieuwe ploeg een stempel wil drukken op de sociale zekerheid. Misschien komt er wel Lees meer

Van Frans Kuiper, op 01/31/2017

Werk en inkomen
Een paar maanden later wordt dezelfde werkzoekende streng toegesproken door zijn werkcoach. Hij heeft inmiddels een dienstverband van 24 uur, werkt daarnaast voor zijn eigen bedrijf en heeft voor 6 uur per week een WW-uitkering. Voor die 6 uur heeft hij weliswaar voldoende gesolliciteerd maar uitslu Lees meer

Van Sanne Leijen, op 01/16/2017

VN-Verdrag
Recent constateerde het College voor de Rechten van de Mens dat de concept AMvB ter uitvoering van het VN-Verdrag, door van Rijn ter inspraak gelegd, in strijd is met datzelfde verdrag. Alarmklok Negen koepels van onder andere organisaties voor gehandicapten, patiënten, ouderen, architecten en de Lees meer

Van Wim Peters, op 12/14/2016

VN-Verdrag
Die speciale dag bestaat sinds 1992, toen de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in een speciale zitting een resolutie aannam om elk jaar op 3 december aandacht te besteden aan de positie van mensen met een beperking. Verwijderen van belemmeringen Dit jaar is het thema : het tegengaan van Lees meer

Van Wim Peters, op 12/03/2016

Werk en inkomen
En voor mensen die uitstromen uit de bijstand omdat ze werk vinden? De ideale wereld… In het beste geval betekent het helemaal niets. Als mensen tijdig en correct doorgeven dat ze zijn gaan werken en wat hun inkomsten zijn, dan komt de Fraudewet in het geheel niet aan bod. Het college beëindigt Lees meer

Van Evelien Meester, op 11/24/2016

Werk en inkomen
Maar heeft u ook gezien dat gemeenten straks helemaal niet in de hand hebben of er ook bijstandsgerechtigden een beschut werkplek kunnen bemachtigen? UWV bepaalt, gemeente betaalt. Beschut werk moet Als UWV bepaalt dat iemand uitsluitend onder beschutte omstandigheden kan werken, dan biedt het col Lees meer

Van Evelien Meester, op 11/07/2016