0

Het extra geld (septembercirculaire) voor gemeenten komt bovenop de compensatie van ruim 1,5 miljard euro voor 2020 die al eerder is afgesproken om de gevolgen van corona op te vangen.

Jeugdzorg

Om de druk op de Jeugdzorg te verlichten heeft het kabinet in 2019 al extra geld uitgetrokken voor de Jeugdzorg. Dit gaat om € 1 miljard euro voor de periode 2019 tot en met 2021. Met de € 300 miljoen wordt dit nu verlengd tot en met 2022. Daarnaast wordt nu onderzoek gedaan naar of gemeenten structureel extra middelen nodig hebben voor de uitvoering van de Jeugdwet. De resultaten van dit onderzoek worden eind dit jaar verwacht. De uitkomsten van dit onderzoek dienen als inbreng voor de komende kabinetsformatie.

Begeleiding naar werk en schuldenaanpak

Er worden dit jaar nog middelen ter beschikking gesteld om mensen te begeleiden naar werk en voor de schuldenaanpak. Een deel van dit beleid wordt uitgevoerd door gemeenten. Zo komt er onder andere in 2020 € 40 miljoen en in 2021 € 90 miljoen beschikbaar voor de dienstverlening aan bijstandsgerechtigden door gemeenten en komt er in 2020 € 15 miljoen en in 2021 € 30 miljoen beschikbaar voor het gemeentelijk schuldenbeleid.

Meer inzicht in de septembercirculaire

Wilt u meer inzicht in de septembercirculaire? Meld u dan nu aan voor de workshop Financiën in het sociaal domein op 8 oktober 2020. Tijdens deze workshop krijgt u meer uitleg over de septembercirculaire. Verder krijgt u handvatten om financiële plannen en de verantwoording van resultaten goed in te vullen.

Geselecteerd op basis van dit onderwerp