0

Het onderzoek is onderdeel van het project ‘Simpel switchen in de participatieketen’. Aanleiding vormen de vele knelpunten die worden ervaren bij het realiseren van de breed gedragen ambitie om een grotere groep burgers te laten deelnemen aan het arbeidsproces. We keken in dit onderzoek naar de theorie (wet- en regelgeving en financiële kaders) en literatuur. Daarnaast bevroegen we de praktijk in gemeenten en bij aanbieders.

Weinig bekend over dagbesteding in de praktijk

Voordat we deze verkenning deden, was er weinig bekend over hoe dagbesteding er in de praktijk uitziet. Deze studie heeft daarop een breder licht geworpen. Dagbesteding blijkt op alle fronten zeer divers. Het is een aanbod aan zeer diverse doelgroepen, valt binnen verschillende wettelijke kaders (Wmo, Wlz, Participatiewet) en kent een zeer breed palet van aanbieders.

Inzicht in de praktijk van switchen

Het algemene doel van dit onderzoek is om meer inzicht te krijgen in de praktijk van switchen tussen verschillende vormen van participatie, met name tussen dagbesteding en (beschut) werk. Een tweede doel is om meer zicht te krijgen op de factoren die een soepele verbinding tussen genoemde vormen van participatie kunnen belemmeren en bevorderen. Oplossingen die in de praktijk gevonden zijn, worden ontsloten en omgezet in aanbevelingen aan overheden, uitvoerders en dagbesteding-aanbieders.

Geselecteerd op basis van dit onderwerp