Kosten besparen

Maar goed sociaal medisch advies kan ook kosten besparen, iets wat voor gemeenten van belang is in deze tijd van financiële tekorten in het sociaal domein. Dat speelt met name bij de Wmo 2015 en de Jeugdwet. Daar gaat het meer en meer om dure, doorlopende ondersteuning. Een zuivere indicatiestelling is daarbij belangrijk, zowel voor de cliënt als de gemeente. Het gaat om de vraag wat er echt nodig is voor de cliënt, en dus ook of er voorliggende mogelijkheden zijn.

Keuze voor een persoonsgebonden budget

Maar er zijn meer beslispunten waarbij sociaal medisch advies een rol kan spelen. Zoals bij de keuze voor een persoonsgebonden budget en het stellen van inhoudelijke kwaliteitseisen daarbij, iets wat in de praktijk nog wel eens over het hoofd wordt gezien.

Daardoor kan sociaal medisch advies ook nuttig zijn bij de preventie van misbruik en oneigenlijk gebruik. En bij handhaving, een relatief nieuw fenomeen bij de uitvoering van de Wmo 2015 en de Jeugdwet.

Training sociaal medische advisering

Alles bij elkaar meer dan genoeg redenen om de waarde van sociaal medische advisering in de Wmo 2015 en Jeugdwet uitgebreid te belichten, zowel vanuit medisch als vanuit juridisch perspectief. Dat gebeurt op donderdag 30 januari aanstaande bij Stimulansz in Utrecht. Op deze dag komen niet alleen de bovengenoemde, maar ook veel andere aspecten rond sociaal medische advisering aan de orde, zoals de vraagstelling aan de adviseur en de toetsing van het ontvangen advies door de gemeente.

Leer meer over sociaal medische advisering in de Wmo 2015 en Jeugdwet

Geselecteerd op basis van dit onderwerp

Deel deze pagina