0

Wat staat er in de thesaurus?

Regelmatig krijgen we de vraag: “Wat staat er in de thesaurus? Staat er wel in wat onze organisatie nodig heeft?”. Toegegeven, de naam ‘Thesaurus Zorg en Welzijn’ dekt niet meer helemaal de lading. Vandaar dat we soms ook wel de ondertitel ‘De taal van het sociaal domein’ gebruiken. Kort gezegd richten wij ons op zowel de zorgsector als het sociaal domein van de gemeente (en daar zit best wat overlap in).
In de thesaurus staan inderdaad veel termen uit de zorg. Van jeugdzorg tot ouderenzorg, van gehandicaptenzorg tot psychische zorg. Ook heel veel ziekten en klachten staan erin. Daarnaast  behandelingen en onderzoeken en andere veelgebruikte termen uit de medische wereld.
Maar ook alles wat te maken heeft met het sociaal domein staat erin; oftewel alles wat te maken heeft met de Participatiewet, Jeugdwet en Wmo. De TZW is ooit begonnen als trefwoordregister voor De Grote Almanak, een handboek voor onder andere sociaal raadslieden. Deze almanak bestrijkt een heel breed sociaal domein. Van uitkeringen tot belastingen en toeslagen, onderwijs, inburgering, geldzaken, noem maar op. Ook termen uit die domeinen staan in de TZW.

Wat is de doelgroep van de thesaurus?

Onze klanten zijn onder andere gemeenten, leveranciers van sociale kaarten, thuiszorgorganisaties, ziekenhuizen, patiëntenorganisaties en online patiëntenplatforms. Ja, dat is inderdaad heel breed. Dus bent u werkzaam in de zorg- of welzijnssector of in het sociaal domein? Grote kans dat de trefwoorden die u gebruikt al in de thesaurus staan.
Zowel beroepskrachten als burgers hebben baat bij de TZW; de thesaurus legt de verbinding tussen hun talen. Dat wil zeggen dat we vaktermen uit de zorg en het sociaal domein koppelen aan woorden die hetzelfde betekenen en voor burgers/patiënten begrijpelijk zijn. Denk aan colorectaal carcinoom (vakterm) en dikkedarmkanker (een term die de patiënt kent). Zo kan de websitebezoeker makkelijker de juiste informatie vinden, onafhankelijk van welk synoniem hij of zij invult in de zoekbalk.
Mist u nog trefwoorden in de TZW, dan voegen we ze graag toe. Een thesaurus is nooit af. Daarom wordt de TZW elke 2 maanden geüpdatet met termen uit de actualiteit en termen die klanten bij ons aanvragen.

Kan ik ook een gedeelte van de thesaurus gebruiken?

Jazeker! Sommige klanten gebruiken de volledige thesaurus, anderen willen juist alleen een gedeelte. Dit hangt helemaal van de toepassing af. Samen met u stellen we een subset vast die past bij uw wensen.

Is een thesaurus iets anders dan een taxonomie?

Een thesaurus heeft overeenkomsten met een taxonomie, maar is niet helemaal hetzelfde. Een taxonomie is vaak een thematische indeling. Onder het kopje ‘Onderwijs’ kun je dan alles scharen wat met onderwijs te maken heeft. Van soorten onderwijs tot studiefinanciering tot leerproblemen. Een thesaurus heeft ook een hiërarchische structuur, maar de relaties tussen de termen zijn niet thematisch maar semantisch. Dat betekent dat de termen onder ‘Onderwijs’ (brede term) alleen soorten onderwijs (nauwere termen) kunnen zijn. Studiefinanciering en leerproblemen zijn geen soort onderwijs, maar een soort financiering en een soort problemen. Die horen dus ergens anders in de hiërarchie thuis. Ook kan een thesaurus synoniemen en andere relaties tussen termen bevatten.  En dat is zeker het geval bij de Thesaurus Zorg en Welzijn.

Is een thesaurus niet een soort woordenboek?

Zo kun je het ook zien. We maken ook definities. Die kunt u bijvoorbeeld tonen bij moeilijke woorden op uw website.

Hoe krijg ik de thesaurus geleverd?

U ontvangt de thesaurus als een bestand in uw mailbox. Dat kan een xml-, csv-, txt- of skos-rdf-bestand zijn. Elke 2 maanden ontvangt u een nieuw bestand met de nieuwste termen.

Ik ben freelance redacteur of vertaler en wil graag de TZW kunnen raadplegen. Kan dat?

Ja, dat kan. We kunnen u een online inlogabonnement aanbieden. U kunt dan alle termen, synoniemen, nauwere en bredere termen en definities raadplegen.
Nieuwsgierig geworden? Neem dan contact met ons op via thesaurus@stimulansz.nl.

Geselecteerd op basis van dit onderwerp