0

Met een pilot voor een benchmark Sociaal Domein wil Stimulansz de cijfers van gemeenten op gebied van Wmo en Jeugd duiden, vergelijken en inzetten om te leren. Daarvoor gebruiken we reeds beschikbare data. Deze pilot met gegevens over Wmo en Jeugd maatwerkvoorzieningen is een eerste stap richting een brede benchmark die het hele sociale domein omvat en de opbouw van een leernetwerk van gemeenten rondom de onderwerpen die ertoe doen in het sociale domein.

Meedoen aan de pilot benchmark sociaal domein

Voor de pilot met de nieuwe benchmark Sociaal domein zoeken we 10 tot 20 gemeenten die hun data met elkaar willen vergelijken. Hiermee wil Divosa de actuele ontwikkelingen van het zorggebruik en de kosten ervan in beeld brengen.

Samenwerking met BMC en Divosa

Samen met BMC en Divosa heeft Stimulansz ruime ervaring met benchmarks voor gemeenten. Deze geven cijfermatig inzicht, maar draaien vooral om de duiding daarvan en het uitwisselen van kennis tussen gemeenten. In de afgelopen jaren ontwikkelden Divosa, BMC en Stimulansz samen 3 benchmarks: Werk & Inkomen, Armoede & Schulden en Statushouders waar momenteel honderden gemeenten aan meedoen.

Geselecteerd op basis van dit onderwerp