0

4 verschillende aanpakken

De deelnemers, die allemaal een bijstandsuitkering ontvangen, hebben zich afgelopen tijd aangemeld en zijn ingedeeld in vier verschillende groepen. Iedere groep probeert in de praktijk een andere aanpak in de bijstand uit. De Universiteit onderzoekt welke aanpak het beste werkt.
In het onderzoek wordt gekeken of mensen door een andere aanpak sneller werk vinden of meer meedoen in de samenleving. Ook wordt gekeken of er effect op de gezondheid en op eventuele schulden is. En hoe tevreden de deelnemers zijn met hun eigen situatie.
Wethouder Victor Everhardt: “Ik vind het mooi dat we nu met een grote groep deelnemers van start gaan met dit onderzoek. Over 1,5 jaar weten we wat het beste werkt in de bijstand: mensen meer ruimte geven om zelf in actie te komen, meer hulp aanbieden, de mogelijkheid bieden om meer geld te houden als iemand werkt naast de uitkering of de huidige regels.”
In het onderzoek wordt niet alleen gekeken naar de uitstroom naar werk. “We willen ook weten wat het effect is van de verschillende aanpakken op hoe het met mensen gaat, hoe tevreden zij zijn met de situatie en of mensen meedoen in de samenleving”, aldus hoofdonderzoekers prof.dr. Stephanie Rosenkranz en dr. Loek Groot van de Universiteit Utrecht.

Elders in Nederland

Ook in de steden Tilburg, Groningen, Wageningen, Deventer en Nijmegen worden verschillende aanpakken in de bijstand onderzocht. Op basis van de resultaten van de gemeenten, zal het Centraal Planbureau in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, een landelijke evaluatie doen van de onderzoeken in de bijstand. Hier brengen zij een rapport over uit. De gemeenten hebben alleen voor deze periode experimenteel ruimte gekregen in de Participatiewet. Om de regels of aanpak structureel te veranderen is een wetswijziging van de Participatiewet nodig.
Bron: Gemeente Utrecht

Geselecteerd op basis van dit onderwerp