0

Geen vermogenstoets Tozo

Daarnaast verschuift of verdwijnt er ook werk door het coronavirus. Tegelijk ontstaat er ook nieuw werk. Het kabinet wil de mensen die nu in onzekerheid verkeren de zekerheid geven dat ze aanspraak kunnen maken op passende begeleiding bij het zoeken naar nieuw werk en inkomen. Daarom bevat het steun- en herstelpakket ook een sociaal pakket van € 1,4 miljard voor begeleiding naar werk, scholing, de bestrijding van schuldenproblematiek en de bestrijding van jeugdwerkloosheid. Kabinet, werkgeversorganisaties, werknemersorganisaties, UWV, gemeenten en scholen gaan hiervoor intensief samenwerken.

Steun- en herstelpakket: Extra geld voor begeleiding naar werk

Naar aanleiding van het debat met de Tweede Kamer over het derde steun- en herstelpakket zijn een aantal zaken aangepast. Zo krijgen jongeren in de bijstand tot 1 juli 2021 de mogelijkheid om naast hun bijstandsuitkering bij te verdienen of een vergoeding voor vrijwilligerswerk te ontvangen. Voor bepaalde groepen kwetsbare jongeren vervalt tot 1 juli de verplichte vier weken zoektermijn bij de aanvraag van een bijstandsuitkering. Gemeenten houden voor andere jongeren tot 27 jaar de ruimte om de zoektermijn tijdelijk niet toe te passen.
Via het programma NL Leert Door kunnen mensen kosteloos een ontwikkeladvies aanvragen of online scholing volgen. Deze winter gaan de eerste scholingstrajecten van start. Nieuw is dat het loket voor de ontwikkeladviezen eerder wordt geopend. Vanaf 1 december kunnen werknemers, zelfstandigen en werkzoekenden weer kosteloos een ontwikkeladvies volgen bij een loopbaanadviseur. Er zijn in totaal 50.000 adviestrajecten beschikbaar.

Eerder met pensioen

Tot slot kunnen organisaties vanaf 1 januari 2021, bijna een half jaar eerder dan gepland, gebruik maken van de subsidie voor eerder uittreden die beschikbaar is gesteld vanuit het Pensioenakkoord. Binnen het beschikbare budget van in totaal 1 miljard euro voor de maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden is er komend jaar bovendien € 100 miljoen extra beschikbaar. Met deze subsidie kunnen mensen geholpen worden met maatregelen om hun werk in goede gezondheid te blijven doen tot aan hun pensioen, en waar nodig eerder te stoppen.
Dit bericht is eerder gepubliceerd op de website van de Rijksoverheid.

Geselecteerd op basis van dit onderwerp