0

De raad constateert dat ‘cockpit Den Haag’ nog steeds de samenleving met gedetailleerde regelgeving probeert te besturen en vanuit de oude kokers werkt. En dat er dringend behoefte is aan groot onderhoud omdat er inmiddels een andere samenleving is ontstaan. Iets wat ze bij gemeenten al lang weten maar weinig mee kunnen omdat het Rijk nog steeds de regelgevende touwtjes krachtig in handen houdt. Het is een lezenswaardig advies.
En dan is het natuurlijk nu de vraag wat het Rijk er mee gaat doen. Gaat de boel dan eindelijk op de schop? Of komt er iets als : “Het kabinet heeft met waardering kennis genomen van het helder opgebouwde advies van de Raad voor het Openbaar Bestuur. Het bevat verrijkende inzichten. Het kabinet ziet echter onvoldoende aanleiding en urgentie om thans over te gaan tot etc. etc.”. Ik ben bang voor het laatste, maar hoop op het eerste.
Het Rijk moet vooral verbinden. En daarmee doen wat de lokale overheden al lang doen, zeker na de recente decentralisaties. Het Rijk verwacht veel van burgers: meer eigen verantwoordelijkheid, geen automatische aanspraken meer op ondersteuning, bouwen op eigen kracht. Gemeenten mogen dat vorm geven. Schep dan als Rijk ook de juiste voorwaarden daarvoor. Dus stop met overmatig gedetailleerde wet- en regelgeving, maar geef veel meer de kaders aan. Zelf als Rijk het goede voorbeeld geven is een kwestie van willen. En van vertrouwen. Vertrouwen in lagere overheden en in burgers. Practice what you preach!

Geselecteerd op basis van dit onderwerp